Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler på sammanlagt 22,2 miljoner kronor går i år till energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.
Publicerat 26 maj, 2016

Föreningar får 22 miljoner i bidrag till lokaler

Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler på sammanlagt 22,2 miljoner kronor går i år till energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.

De föreningar som får bidrag i år finns från Boden i norr till Hässleholm i söder och de enskilda bidragen varierar från 8 000 kronor till 3 150 000 kronor.

[ Annons ]

Intresset för bidraget är fortsatt stort och inför 2016 års beslutsomgång kom 242 ansökningar in varav 85 beviljades bidrag.

Hela listan över vilka föreningar som får bidrag 2016 hittar du på Boverkets webbplats.

Fakta/Investeringsbidraget:

Investeringsbidraget kan ges för ny-, om- eller tillbyggnad,, standardhöjande reparation samt för inköp av allmänna samlingslokaler. Det statliga bidraget kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med 30 procent samt att föreningen själv finansierar resterande 20 procent. Investeringsbidrag kan även ges till tillgänglighetsåtgärder. För tillgänglighetsåtgärder kan Boverket ge bidrag till hela kostnaden, dock högst 200 000 kronor.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]