[ Annons ]

Transaktionsvolymen under årets första kvartal uppgick till strax under 26 miljarder, vilken var en kraftig ökning med ca 55 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Även antalet transaktioner ökade med 48 procent.
Publicerat 8 april, 2014

Fördubblad transaktionsvolym årets första kvartal

Transaktionsvolymen under årets första kvartal uppgick till strax under 26 miljarder, vilken var en kraftig ökning med ca 55 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Även antalet transaktioner ökade med 48 procent.

Det blev en stark start på transaktionsåret 2014. En sammanställning från Savilles visar att både transaktionsvolymen och antalet transaktioner så gott som fördubblades under årets första kvartal jämfört med samma period året innan.

[ Annons ]

– Marknaden för fastigheter är mycket stark i dagsläget och det finns intresse för i stort sett alla typer av objekt, även om centralt belägna kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och publika fastigheter sticker ut. Marknaden gynnas starkt av det låga ränteläget, den goda tillgången på eget kapital samt alltmer gynnsamma möjligheter att erhålla extern finansiering – både i form av bankfinansiering och obligationsfinansiering, kommenterar Johan Bernström, transaktionschef hos Savills.

Transaktioner i de tre storstäderna dominerar marknaden och av kvartalets transaktionsvolym skedde närmare tre fjärdedelar i dessa städer och Stockholm svarade för hälften av volymen. Bristen på centralt belägna fastigheter och de låga avkastningskraven har lett till ett ökat intresse för sekundära objekt, för vilka utbudet är större och som i regel erbjuder en högre avkastning.

– I takt med att intresset för dessa objekt tilltar så förväntar vi oss en mindre skillnad i avkastningskrav mellan de bästa objekten och sekundära objekt. Dessutom kommer detta sannolikt leda till goda transaktionsvolymer de kommande kvartalen” kommenterar Johan Bernström, transaktionschef hos Savills.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]