[ Annons ]

Vikingaskolan i Haninge byggdes 1962 byts ut mot en helt ny istället för att renoveras. NCC har fått uppdraget att bygga en mer energieffektiv skola med tillhörande idrottshall. Projektet är värt 192 miljoner kronor. Illustration: Norconsult
Publicerat 22 augusti, 2016

Fördubblad byggtakt av skolor

De senaste fem åren har byggtakten för skollokaler tagit rejäl fart. Eftersatt underhåll, nya krav och rask befolkningsutveckling ligger bakom ökningen.

Byggandet av skolor och förskolor har tagit fart rejält under de senaste åren och investeringarna har nu nått rekordnivåer, enligt analysföretaget Industrifakta.

[ Annons ]

Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på Industrifakta, menar att det är värt att notera att tillväxten de senaste två åren inte främst har koncentrerats till de tre storstadslänen, utan att det är i andra regioner i norra Sverige och Mellansverige som tillväxten, procentuellt sett, varit kraftigast.

Industrifakta rapporterar att det under första halvåret i år har påbörjats nya skolor till ett värde av drygt 11 miljarder kronor, vilket är mer än 50 procent högre än de senaste fem årens helårsgenomsnitt. Även ombyggnad av befintliga skolor har ökat kraftigt, om än i något mindre omfattning. Att aktiviteten i sektorn är så pass hög är inte förvånande menar Magnus Klein.

– Det handlar både om att ta fram en ny generation skollokaler, som uppfyller dagens behov och krav, samt att ta hand om eftersatt underhåll, säger Magnus Klein.

Befolkningsutvecklingen är givetvis också en viktig förklaring. I år väntas antalet barn och ungdomar i åldern 0-19 år uppgå till närmare 2,3 miljoner. Om befolkningsprognoserna slår in, kommer antalet att ha vuxit med nästan 250.000 till år 2020.

– Detta innebär att vi troligen kommer att ha en fortsatt hög byggaktivitet i denna sektor i ytterligare ett par år säger Magnus Klein.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]