[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 20 april, 2023

Fördel hyresgästerna på Göteborgs kontorsmarknad

Antalet lediga kontor har ökat kraftigt i Göteborg. Vakansgraden är den högsta på nästan 20 år. Det visar den senaste kartläggningen från CityMark Analys.

Det svagare konjunkturläget och de stora tillskotten av nya kontorsytor innebär att det just nu är hyresgästernas marknad på Göteborgs kontorsmarknad, enligt CityMark Analys, som kartlägger kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer i Sverige två gånger om året.

Den senaste kartläggningen visar att vakansgraden var 9,5 procent i centrala Göteborg under det första kvartalet i år, den högsta nivån på nästan 20 år. Ökade vakanser noteras framför allt i de allra mest centrala delarna (Central Business District), men även utanför centrala Göteborg. Antalet lediga kontor har ökat både i det nya och det äldre segmentet, men vakansgraden är fortfarande lägre i det nyare kontorssegmentet än i det äldre.

[ Annons ]

Samtidigt noterades det 2022 nya rekord både när det gäller antalet tecknade hyresavtal och antalet uthyrda kvadratmeter med drygt 300 avtal om sammanlagt 185 000 kvadratmeter. Men det ger ändå ett klent resultat på totalen, säger Tor Borg, Analyschef på CityMark Analys.

– Uthyrningarna ökar, men samtidigt säger man också upp lokaler för avflyttning så netto blir det inte så mycket av uthyrningarna. Därför ökar vakansgraderna. Lite tillspetsat kan man att säga nyproduktionen knuffar ut det äldre, omoderna segmentet, säger Tor Borg.

Nu väntas den kommande lågkonjunkturen dämpa ökningen av antalet sysselsatta som jobbar på kontor. Sammantaget innebär detta att marknaden har svårt att svälja all nyproduktion, utan att det uppstår vakanser på andra ställen.

I Fastighetstidningens serie om Bostadspusslet lyfts det fram tankar på att lokaler, som har varit tomma under en längre tid, skulle kunna användas som bostäder i avvaktan på att intresset för det ursprungliga användningsområdet återkommer.

Kanske kunde det vara en lösning på Göteborgs vakansproblem? Svårt, men inte omöjligt, menar Tor Borg. Han kan tänka sig konvertering till bostäder av det äldre segmentet, framför allt i fastigheter där det en gång i tiden varit bostäder. Det blir dock både en byggteknisk fråga och en lönsamhetsfråga.

– Regelkraven på bostäder är helt annorlunda än vad de är på kontor, så det handlar väldigt mycket om hur mycket åtgärder, och vad de kostar, som krävs vid konvertering.

Med dagens hyressättningsregler tror Tor Borg att det blir svårt att ekonomiskt få ihop konvertering till hyresrätter i centrala lägen, eftersom man förmodligen inte kan ta ut de hyror som skulle behövas.

– Konvertering till bostadsrätter skulle kunna fungera bättre, men bostadsrättsmarknaden är ju under isen för tillfället. Men kan såklart kanske återhämta sig på ett par års sikt, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]