[ Annons ]

Kemikalieinspektionen föreslår tillsammans med Livsmedelsverket och Boverket ett förbud mot tvåkomponentsepoxi vid relining av tappvattenledningar.
Publicerat 18 december, 2013

Förbud mot reliningmetod

Kemikalieinspektionen föreslår tillsammans med Livsmedelsverket och Boverket ett förbud mot tvåkomponentsepoxi vid relining av tappvattenledningar.

De tre myndigheterna har undersökt om det läcker ut bisfenol A från dricksvattenrör som renoverats med reliningmetoder. Någon fara att dricka vattnet är det inte, halterna som hittades var mycket låga. Kemikalie-inspektionen anser dock att säkerhetsmarginalen till skador på hälsan inte är tillräcklig om ett spädbarn dagligen skulle få mjölkersättning blandad på ljummet vatten taget direkt från kranen.

[ Annons ]

För att minska den totala exponeringen för oönskade kemikalier föreslår utredningen ett förbud mot metoden. Ämnet har hormonstörande egenskaper och misstänks kunna ge skadliga effekter på foster och små barn redan vid en mycket låg exponering.

Uppskattningsvis har ungefär 3000 lägenheter i Sverige tappvattenrör relinade med epoxi. Främst är felaktig hantering av tvåkomponentsepoxi som orsakat problem. Inget företag använder idag denna metod, inte heller enkomponentsepoxi används.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]