Publicerat 1 juli, 2021

Förbättrad finansiering för fastigheter under andra kvartalet – Catella

I Catellas kreditbarometer (CREDI) har ökat i juli till 57,9, från 53,5. Detta sägs vara främst till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

"Marknaden för finansiering av fastigheter har förbättrats tydligt under andra kvartalet och CREDIs huvudindex ligger nu på den högsta nivån sedan februari 2015. Det är särskilt bankernas syn på kreditmarknaden som har stärkts, men även fastighetsbolagen är fortsatt positiva", säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Arvid Lindqvist, analyschef på Catella, kommenterar att man ser en rekordvolym när det gäller utgivna fastighetsobligationer. Vidare uppger han att kursutvecklingen hänger samman med att realräntorna har fallit tillbaka sedan i mars, och att den rekordhöga premien för fastighetsrelaterade aktier tyder på en fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden även i höst.

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]