[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 4 mars, 2016

Förändringar i EU-direktiv kan hota den svenska modellen

EU-kommissionen kommer nästa vecka att presentera förslag på förändringar i utstationeringsdirektivet. Förslagen innebär kraftiga inskränkningar i den svenska modellen och har skett helt utan samråd med arbetsmarknadens parter. Det menar Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Utstationeringsdirektivet behandlar förhållandena för arbetstagare som för en begränsad tid utför arbete i en annan medlemsstat än där de normalt arbetar. Nu befarar Byggnads att de ändringar som EU-kommissionen kommer att presentera kan komma att hota den svenska modellen.

[ Annons ]

”Mer i detalj skulle förslagen gripa in i den lönebildningsmodell vi har i Sverige, där parterna har ansvaret för att sätta löner. Förslagen skulle även begränsa rätten att vidta stridsåtgärder. Kommissionen säger också uttryckligen att man vill se en låglönekonkurrens på arbetsmarknaden” skriver Byggnads i ett pressmeddelande.

Det gör mig väldigt upprörd, och rent ut sagt förbannad, att EU-kommissionen så tydligt struntar i löntagarnas rättigheter och väljer att krossa den svenska modellen

– Det gör mig väldigt upprörd, och rent ut sagt förbannad, att EU-kommissionen så tydligt struntar i löntagarnas rättigheter och väljer att krossa den svenska modellen. Förslagen innebär ett kraftigt ingrepp i föreningsfriheten och grundläggande fackliga rättigheter. Vi kommer naturligtvis aldrig att acceptera dessa ingrepp och försämringar, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto: Byggnads.
Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto: Byggnads.

Han efterfrågar nu att regeringen omedelbart, och offentligt, ska ta avstånd från förslagen och se till att de stoppas.

– Ännu en gång har EU valt att gå den fria rörligheten och marknadens ärende på bekostnad av vanligt folk. Detta kommer att skapa ytterligare söndring inom EU. Nu måste våra ansvariga politiker sätta ned foten, avslutar Johan Lindholm.

Läs mer: I nästa nummer av Fastighetstidningen kan du läsa mer om hur även fastighetsägare upplever en allt större detaljstyrning från EU. Fastighetstidningen nummer 2 kommer ut den 14 mars. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]