[ Annons ]

Nästan hälften av alla kvinnor går ner i arbetstid efter att de fått barn. För män än siffran bara 19 procent.
Publicerat 24 februari, 2016

Föräldraskapet – en karriärbroms för kvinnor

Kvinnor låter oftare bli att söka nya jobb på grund av sitt föräldraskap, och mer än var tredje mamma upplever att deras föräldraledighet påverkat deras karriärer negativt. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Unionens nya undersökning om föräldravänligt arbetsliv visar att kvinnor i högre grad än män avstår från att söka nytt jobb för att de är föräldrar. Kvinnor anser också i större utsträckning att föräldraledigheten påverkar karriärmöjligheterna negativt.

[ Annons ]

I undersökningen svarar drygt en fjärdedel av tjänstemännen i det privata näringslivet med barn mellan 0-11 år att de låtit bli att söka ett nytt jobb för att de är föräldrar. Vanligast är detta bland kvinnor. Mer än var tredje kvinna, 37 procent, svarar att de avstått från att söka ett jobb av skäl som har samband med att de är föräldrar, jämfört med 24 procent av männen.

Mer än var tredje kvinna som nyligen varit föräldraledig anser också att föräldraledigheten påverkat möjligheterna till karriärutveckling negativt. Motsvarande siffra för män är 16 procent.

Det är självklart ett allvarligt problem att kvinnor i praktiken inte har samma förutsättningar som män att göra karriär. Föräldraskap får aldrig bli en karriärbroms för kvinnor, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Undersökningen visar också att drygt tre av tio av de tillfrågade går ner i arbetstid för att lättare kunna kombinera föräldraskap och arbete. Skillnaden mellan män och kvinnor är markant. Nästan hälften av kvinnorna, 48 procent, har gjort detta medan motsvarande siffra för männen är 19 procent.

– Föräldraskapet får olika konsekvenser för kvinnor och män. Kvinnor som grupp tar ett större ansvar för barn än vad män gör. Det får en karriärhämmande effekt för mammor som ofta inte får samma fart i sin karriärutveckling som pappor, säger Martin Linder.

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Ändå svarar 23 procent av de kvinnor och åtta procent av de män som varit föräldralediga under de tre senaste åren att de inte ingick i lönerevisionen på samma villkor som övriga medarbetare på arbetsplatsen.

Men det är inte bara tråkiga nyheter i undersökningen. Några områden med positiva trender är att en majoritet av de tillfrågade föräldrarna anser sig ha inflytande över sin arbetstid (71 procent) och att interna möten läggs på tider som möjliggöra att hämta och lämna på dagis och skola (62 procent).

Fakta: undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Målgruppen för undersökningen är tjänstemän inom privat sektor som har barn i ålderspannet 0-11 år. Undersökningen genomfördes som webbenkät under perioden 20/11 – 4/12, 2015. Totalt omfattar undersökningen 2046 intervjuer med en svarsfrekvens på 61 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]