Publicerat 14 februari, 2017

För få söker till fastighetsutbildningen

Antalet sökande till VVS- och fastighetsprogrammets inriktning Fastighet är fortsatt få. I takt med att fler fastigheter byggs ökar rekryteringsbehovet ytterligare, vilket oroar flera aktörer i branschen. 

I höstas började 66 elever på VVS- och fastighetsprogrammets inriktning Fastighet. Inte ens i närheten av framtidens behov av arbetskraft.

[ Annons ]

– Medelåldern i branschen är redan relativt hög vilket innebär att vi står inför ett stort rekryteringsbehov framöver. Det är väldigt allvarligt, säger Mona Finnström, vd på arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Och byggtakten är idag hög vilket spär på behovet ytterligare.

Medelåldern har ökat. Stora pensionsavgångar är att vänta.

Att så få söker gymnasieskolans fastighetsprogram bekymrar även Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

– Att inte få in nytt blod i branschen gör att fastighetsföretagen rekryterar personal från varandra istället och kompetensbristen kvarstår.

Rekryteringsbehovet på tio års sikt (LO-kollektivet) är 6 700 anställda.

 

Klicka på bilden för att göra den större.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]