[ Annons ]

Miljömålsberedningen föreslog nyligen att Sverige sätter mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Patrik Emanuelsson, vd Heba, menar att svenska fastighetsbolag måste börja ta ansvar även för indirekt klimatpåverkan. Bolaget införde nyligen hållbara hyreskontrakt. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 31 maj, 2022

”För de som inte gjort hemläxan blir det jobbigt”

Miljömålsberedningen föreslog nyligen att Sverige sätter mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Patrik Emanuelsson, vd Heba, menar att svenska fastighetsbolag måste börja ta ansvar även för indirekt klimatpåverkan. Bolaget införde nyligen hållbara hyreskontrakt. 

Vad innebär ett hållbart hyreskontrakt?

– Gröna hyreskontrakt har ju funnits länge på den kommersiella sidan, så det är väl på tiden att vi som bostadsaktör också drar vårt strå till stacken. Rent konkret innebär det att vi i alla nytecknade hyreskontrakt ställer krav på hyresgästerna att källsortera och att teckna avtal för grön el.

[ Annons ]

Varför gör ni detta?

– Det handlar om att kunna påverka och ge våra hyresgäster möjligheten att leva mer hållbart. Det är viktigt att betona att det inte är något man gör för att det är kul. Att sortera sina sopor ska vara lika självklart som att borsta tänderna. Genom att sätta villkor i kontraktet betonar vi att det är något som bara måste göras.

Finns det även rent affärsmässiga skäl?

– Ja, jag är övertygad om att investerar- och finansmarknaden kommer att kräva att vi är hållbara. I morgon kommer du inte att kunna låna om du inte kan visa att du är grön och hållbar.

Men måste ni då ge er på det man i hållbarhetssammanhang brukar kalla scope 3?

– Ju mer vi sätter oss in i hållbarhetsfrågan, desto längre inser vi att vi kommer från att vara klimatneutrala på riktigt. För vår del är 830 ton koldioxid relaterat till uppvärmning. Tar vi med de indirekta utsläppen när vi bygger och renoverar så är det 1?300 ton koldioxid. Men räknar vi också på medarbetares resor, hushållsavfall och hushållsel – då är det ytterligare 4?000 ton.

Fast är det er sak vad hyresgästerna gör?

– De hållbara hyreskontrakten signalerar att vi vill att det är på ett visst sätt. Genom att visa varför det är viktigt tror vi att våra hyresgäster vill detta också. Och eftersom vi enbart ställer kraven vid nyuthyrning, så är det ju bara att välja att bo någon annanstans annars.

Men om man som hyresgäst sen väljer att strunta i det…

– …så tror vi knappast att vi rent juridiskt skulle kunna vinna en sådan strid i hyresnämnden. Så det handlar inte om att säga upp någon, mer att skapa incitament och tydliggöra frågans betydelse.

Man kan också se det som att ni föregriper Miljömålsberedningens förslag om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

– Ja, det är nog att vänta att både marknad och politik kommer att ställa allt fler krav framöver. Men det kommer de ofta göra utan att kunna frågorna lika bra i grunden som vi. Så när kraven dyker upp vet vi redan vad vi ska göra. För de som inte gjort hemläxan blir det jobbigt.

Kommer ni att bygga på hyreskontrakten med ytterligare krav?

– På sikt tror jag att det mer och mer kommer att handla om att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Vi har exempelvis vårt projekt i Stora Sköndal där en relativt stor andel är sociala kontrakt. Men det är så klart svårt att ställa den typen av krav på hyresgäster. Det kommer att bli allt viktigare att förmedla tankar och visioner, exempelvis kring delningsekonomi och liknande. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]