[ Annons ]

Om du har din arbetsplats vid fönstret sover du antagligen bättre än dina kollegor utan fönsterplats. Det visar en rapport som World Green Building Council gjort på uppdrag av bland andra Skanska.
Publicerat 6 oktober, 2014

Fönsterplats ger bättre sömn

Om du har din arbetsplats vid fönstret sover du antagligen bättre än dina kollegor utan fönsterplats. Det visar en rapport som World Green Building Council gjort på uppdrag av bland andra Skanska.

Rapporten “Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building” har undersökt hälsa, välmående och produktivitet i kontorsmiljöer.

[ Annons ]

Studien visar att kontorsbyggnaders utformning har stor betydelse för medarbetarnas välmående och prestation. Avgörande faktorer för att må och arbeta bra är luftkvalitet, tillgång till dagsljus och möjligheten att påverka temperatur och ljusstyrka. Det finns också ett samband mellan exponering för dagsljus och sömn: de som satt vid fönster hade färre sömnstörningar och sov i snitt 46 minuter mer per natt.

Planlösning och inredning påverkar också produktiviteten – den kan minska med upp 66 procent när man utsätts för störande ljud.

I takt med att sambandet mellan medarbetare och deras arbetsplats blir tydligare kommer fler företag i framtiden att fatta investeringsbeslut baserat på hur en byggnad påverkar människor och organisation, menar rapporten.
– Vi tror att det här kommer att förändra hur företag värderar gröna byggnader. Om en byggnad kan hjälpa till att minska sjukfrånvaro eller öka produktiviteten med låt säga en procent, så motsvarar det den samlade kostnaden för all energi. Fördelarna med att förbättra hälsan och produktiviteten hos personalen överstiger vida kostnader kopplade till ett grönare och hälsosammare kontor, säger Staffan Haglind, Green Business Officer Skanska.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]