Sabina Johnsen, affärsområdeschef på Tengbom växte upp i upp i ett miljonprogram i Angered och såg tidigt hur miljön hade inverkan på människorna som bodde där. Foto: Tengbom
Publicerat 5 juni, 2020

”Folk kommer att hamna i efter-covid-19 eufori”

Vi behöver planera för ett större behov att vistas ute menar Sabina Johnsen, affärsområdeschef på Tengbom. Hon skickar också med en varning för ökande segregation i städerna.

Oxytocin är ett så kallat neuropeptidhormon i det centrala nervsystemet, en signalsubstans i hjärnan som frigörs vid taktil beröring och värme och är kopplat till njutning och lugn och ro.

[ Annons ]

– Vi behöver oxytocin för att må bra och därför behöver vi människor vara nära varandra. I längden kan vi inte leva isolerade, säger Sabina Johnsen.

Hennes känsla några veckor in i pandemin är att när vi lämnar det värsta bakom oss kan folk hamna i nån sorts efter-covid-19 eufori.

– Som vid fredsslutet av andra världskriget när folk gick ut på gatorna för att fira och kramas. Vi har fått mer kontinentala vanor idag där utelivet och stadens utbud är viktigt, det är en livsstil som vi längtar tillbaka till.

Även idéer om generationsboenden kanske blir svårare att förverkliga när oron växer för att våra äldre riskerar att bli sjuka

Det var den mer optimistiska tolkningen och Sabina Johnsen betonar att effekterna, i alla fall på kort sikt, även kan bli de motsatta, att vi fortsätter att distansera oss.

– Det har i samhällsbyggarsektorn talats mycket om att vi ska ha mer kollektiva lösningar i vårt boende, som coliving och gemensamma, sociala utrymmen. Kanske stannar de drivkrafterna upp nu om människor känner oro för att dela på ytor. Även idéer om generationsboenden kanske blir svårare att förverkliga när oron växer för att våra äldre riskerar att bli sjuka, konstaterar hon.

Att vara ute kommer sannolikt att bli viktigare. Även före covid-19 såg vi en ökande trend i att röra sig och träna i naturen. När vi arbetar mer hemma kan behovet att få komma ut och motionera öka.

– För att inte tappa den effektivitet som hemmaarbetet erbjuder, kan en ökad efterfrågan på tillgång till natur och grönområden i ens närhet bli en effekt framöver. Det kan få stor betydelse för just stadsutvecklingen. Hur vi planerar in den typen av ytor i en allt tätare stad, blir viktigare frågor att jobba med framöver, säger Sabina Johnsen.

En långsiktig och enligt Sabina Johnsen, den mest negativa följden av coronautbrottet, är att vi riskerar en ökande segregation i städerna.

– Tyvärr förstärks en redan tydlig trend när vi får ökad arbetslöshet som till stor del drabbar många som arbetar inom den hårt drabbade servicesektorn, till exempel nyanlända. Utanförskapet kommer då att öka. Det är mycket ett medelklassperspektiv i åtgärderna och rapporteringen i media, menar Sabina Johnsen.

[Fler artiklar i temat]

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]