[ Annons ]

Publicerat 15 maj, 2014

Fokus på forskning och kunskap i Lund

I nordöstra delen av universitetsstaden Lund håller en ny stadsdel på att växa fram. I Brunnshög ska i framtiden 40 000 människor arbeta och bo.

[ Annons ]

Näringsliv Lunds näringsliv utgörs till stor del av offentliga verksamheter. Staden har en stark ställning som ett ledande centrum för forskning och utveckling. Mycket tack vare universitetet har det i Lund skapats förutsättningar för till exempel Ideon Science Park och de kommande forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Brunnshög. I Lund finns även stora industribolag som Alfa Laval och Tetra Pak. Under senare år har det skett stora varsel inom industrin, men trots detta är arbetslösheten förhållandevis låg, betydligt lägre än i riket i stort.

Kontor Lund har två tydliga A-lägen, centrum respektive Ideon. Ideon har ett mer modernt bestånd, medan beståndet i centrum är av äldre karaktär. Inom Ideon-området skedde ett antal uthyrningar till goda nivåer mot slutet av förra året och hyrorna här är högre än i centrum. Lunds universitet förhyr en stor andel kontorslokaler runt om i staden vilket ger en stabiliserande effekt då de är en långsiktig hyresgäst, om än med ett ständigt förändrande lokalbehov. Vakans- och hyresnivåer bedöms ligga relativt stabila under 2014 med potential till förbättring. Effekterna av ESS och Max IV på fastighetsmarknaden och näringslivet i Lund är ännu svårbedömda.
HANDEL Butiksmarknaden i centrum är – precis som i många andra skånska kommuner – ansträngd och det finns ett antal tomma lokaler i innerstaden. Konkurrensen från externhandelscentrumet Nova är stor. De höga vakanserna bedöms kvarstå under den närmaste tiden och hyrorna kommer sannolikt att pressas nedåt.

Bostäder Det råder hög efterfrågan på bostäder i Lund och bostadsbristen är stor, trots relativt hög nyproduktion under senare år. Under 2013 passerade befolkningen 114 000 invånare. Befolknings-ökningen har uppgått till drygt 1,3 procent per år under de senaste tio åren. Men för att staden ska kunna fortsätta att växa krävs att bostadsbyggandet ökar. Vid årsskiftet infördes den andra etappen av Lunda-modellen i syfte att bättre reflektera skillnaderna i bruksvärde för olika lägenheter.
Det byggs också många studentbostäder. AF Bostäder genomför ett projekt på Kämnärsrätten med 22 kompakta lägenheter.

Investeringsmarknad Transaktionsaktiviteten i Lund är traditionellt låg. De flesta etablerade aktörer har ett långsiktigt perspektiv vilket ger stabila avkastningskrav.
Under förra sommaren skedde ett par intressanta affärer. Wihlborgs förvärv av Ikano Fastigheters bestånd inom Ideon, 63 000 kvadratmeter, blev mycket uppmärksammat. Kungsleden förvärvade de kommersiella delarna av Sparta från AF Bostäder. Denna 3D-fastighet omfattar nästan 20 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgick till 173 miljoner kronor. En stor del av investeringarna framöver väntas ske i Brunnshög. Till 2026 ska här finnas 3 000 bostäder och 20 000 – 25 000 arbetsplatser samt ytterligare utvecklingsmöjligheter. Flera av regionens stora aktörer har intressen i området.

Slutsats Lund är en universitetsstad men för fortsatt utveckling krävs ett ökat bostadsbyggande. Max IV och ESS, och de verksamheter som väntas växa upp kring dessa, är av stor vikt för utvecklingen. Det är stort fokus på Brunnshög, men det finns andra viktiga utvecklingsområden som är värda att lyfta fram, som Råbyholm, S:t Lars och området kring centralstationen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]