[ Annons ]

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), är nöjd med beslutet att utveckla området Vasagatan till att bli mer tillgängligt för gång- och cykeltrafik.
Publicerat 5 september, 2017

Fokus på cyklar ska gynna besöksnäringen

Som del av Stockholm stads vision för omprioriteringar av gatuutrymmena, beslutades på måndagen 4 september om en helhetsupprustning av Vasagatan. Nya cykelbanor, breddade gångbanor och sänkta hastighetsgränser som ska göra området mer tillgängligt ska gynna besöksnäringen i området.

Cirka 50 000 rör sig till fots per dygn kring Mäster Samuelsgatan, som också innefattar ett av Stockholm innerstads största cykelstråk med cirka 7000 cyklister per dygn. Trots detta har de gående och cyklister fått stå tillbaka mot den allt jämnt dominerande biltrafiken. Låg framkomlighet och dålig trafiksäkerhet för de som rör sig till fots eller cykel har blivit ett allt större problem. Men det hoppas nu Stockholm stad ändra på.

[ Annons ]

– De stora förändringar som kommer att genomföras på Vasagatan är lika glädjande som de är viktiga. Vasagatan kommer att bli mer tillgänglig och kommer även ge plats åt stadsliv med breda gångbanor och ytor för vistelse, sittbänkar och möten, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i ett pressmeddelande.

Gårdagens beslut innebär att cykelbanorna ska bli mer sammanhängande, där trafiksignalerna ska ge en ”grön” våg för cykeltrafiken. Området rustas också upp med breddade gångbanor med markvärme, fler träd i nya växtbäddar och bättre belysning. Även övergångsställen kommer att bredda. Hastighetsgränsen sänks från 50 km/h till 40 km/h. Projektet är en del av Stockholm stads vision om hur Stockholms innerstad ser ut 2030. Innerstaden ska vara en av de mest attraktiva, gröna, miljöerna att vistas som också rymmer fler bostäder.

– Det är också glädjande att vi är överens med fastighetsägare om medfinansiering och att det därmed är bra att satsa på gående och cyklister. Besökare kommer att mötas av en helt annan gata präglad av den moderna stadens sätt att se på citykärnan, säger Daniel Helldén.

Liknande lyckade projekt har genomförts vid Tegelbacken och Biblioteksgatan, vilket har ökat framkomligheten för gående och cyklister. Samtida projekt sker också vid Stadsgårdsleden och Torsgatan. Projektet vid Vasagatan kommer påbörjas våren 2018, med en beräknad byggtid på tre år.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]