Veckan invigdes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Johanna Löfvenius
Publicerat 13 juni, 2017

Fokus på bostadspolitik under politikerveckan

På torsdag är temat bostäder och segregation på politikerveckan i Järva. Detta är vad några av de engagerade i området hoppas ska lyftas när politikerna debatterar.

Under denna vecka har Sveriges politiska cent­rum flyttats till Spånga IP, mitt emellan Spånga, Tensta och Rinkeby. Den ideella föreningen The global village, som står bakom arrangemanget, vill minska avståndet mellan politiker och medborgare. Och man har lyckats med konstycket att få hit samtliga partiledare.

[ Annons ]

Innan Jonas Sjöstedts (V) äntrar scenen på torsdag diskuterar en politikerpanel, där bland andra bostadsminister Peter Eriksson (MP) ingår, på temat ”bostad och segregation”.

För att ge bränsle åt den bostadspolitiska debatten inleds det hela med ett panelsamtal där bland annat Erik Stenberg, forskare vid KTH, ingår. Han hoppas kunna bidra till en större förståelse för värdet i det redan byggda bostadsbeståndet.

– Miljonprogramshusen utgör faktiskt bland det bästa som byggts i Sverige. Utvecklingen av miljonprogrammets bostadsområden bör göras med förståelse för dess kvaliteter, säger Erik Stenberg.

Han betonar att det inte ska misstolkas som att det inte finns problem som behöver lösas i miljonprogrammets bestånd.

– Men om man bara sätter plåster på såren istället för att förstå och förändra de strukturer som finns så stirrar man på fel sak.

Det kan exempelvis vara att enbart fokusera på upprustning av bostäder samtidigt som det stängs skolor i närområdet. Ett annat problem som Erik Stenberg vill lyfta fram är att det generellt byggs alldeles för mycket små lägenheter.

– Det kommer att drabba dessa områden extra hårt eftersom man snarare tillför en befolkning som är i rörelse än att skapa möjligheter till boendekaraktär.

Lösningen är, enligt Erik Stenberg, att utnyttja att dessa hus byggdes för att vara flexibla och kunna ändras i takt med att samhället förändras.

– Jag menar att vi måste vända på diskussionen och börja med att skapa lösningar för de som redan bor här. Därefter kan man skapa en uppgåendes spiral med skola, arbetstillfällen och så vidare. Därefter kan man börja bygga nytt.

I expertpanelen ingår även Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen Stockholm, och Arne Johansson, ordförande Norra Järva stadsdelsråd.

På plats i en av montrarna på området finns det sociala företaget Blå Vägen som arbetar för att bryta utanförskap för kvinnor i utsatta miljöer. Fatemeh Seydalzadeh, som arbetar med att undervisa många av kvinnorna i området, menar att bostadspolitikens viktigaste uppgift är att bidra till att skapa en större mix av människor i området.

– Nu är det bara de ekonomiskt svaga grupperna av invandrarna som har samlats i dessa områden. Det är inte alls bra. Det skapar en hopplöshet. Men ser man att grannen får ett arbete och kan ta sig vidare föds hopp, säger Fatemeh Seydalzadeh.

Därför är hon positiv när det som nu byggs en hel del i närheten. Men hon befarar att de som redan bor i området inte kommer att ha råd, och de som skulle ha råd att flytta hit väljer istället något annat.

– De nya bostäder som byggs är ofta bostadsrätter som kapitalsvaga grupper som arbetslösa och nyanlända inte har möjlighet att köpa. Och är det hyresrätter är hyrorna oftast för höga för att de ska kunna komma in på den marknaden.

Ett av bostadsbolagen i området är Einar Mattsson, som också är en av politikerveckans sponsorer. Där hoppas företagets vd Stefan Ränk att debatten ska ta upp behovet av ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

– Segregation skapas av statiskhet. Den viktigaste för att minska segregationen utifrån ett bostadsperspektiv är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för rörlighet på bostadsmarknaden. Bästa möjliga dynamik, där trösklarna är låga för att förändra sin boendeform, förhindrar segregation, säger Stefan Ränk.

Det största hindret menar han är hur hyreslagstiftningen tillämpas med en alldeles för homogen hyresstruktur, generella bolånetak och amorteringskrav, låg fastighetsskatt och hög reavinstskatt för ägda bostäder.

– Det här gör att hyresmarknaden som ska vara den mest lätt tillgängliga delen av bostadsmarknaden är den mest svårtillgängliga, att förstagångsköpare får svårare och svårare att komma in på den ägda marknaden och att många bor kvar längre och inte anpassar sitt boende efter behoven.

I linje med resonemanget menar Stefan Ränk att det behövs ett jämt tillskott av nya bostäder i olika marknadssegment men framförallt i nya attraktiva lägen.

–  Då skapas cirkulation i beståndet som gör att segregationen inte får lika starkt fäste.

Torsdagens program

16:00 – 17:00 Experter och boende samtalar kring hur vi kan bygga för att främja integration

17:00 – 18:00 Politikerpanel bestående av:

Peter Eriksson (MP), Bostadsminister

Leif Nysmed (S), Riksdagsledamot

Nooshi Dadgostar (V), Riksdagsledamot

Joakim Larsson (M), Borgarråd

Gustav Hemming (C), Miljö-, Skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd

Fredrik Wallén (KD), Ersättare Landstingsfullmäktige

Robert Hannah (L), Riksdagsledamot, Bostadspolitisk talesperson

Anna Rantala Bonnier (FI), Gruppledare

Mer info om politikerveckan hittar du här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]