Publicerat 23 februari, 2021

FM Mattsson Mora ökar omsättning, vinst och utdelning

VVS-bolaget FM Mattsson Mora redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 16,1 procent till 399,6 miljoner kronor (344,1).

Ebitda-resultat blev 80,8 miljoner kronor (35,6), med en ebitda-marginal på 20,2 procent (10,3).

Ebita-resultat blev 63,2 miljoner kronor (16,9), med en ebita-marginal på 15,8 procent (4,9).

Rörelseresultatet blev 60,5 miljoner kronor (14,1), med en rörelsemarginal på 15,1 procent (4,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,3 miljoner kronor (8,2) avseende flytten till nya lokaler och nedläggning av monteringsverksamheten i Danmark.

Resultatet före skatt var 25 miljoner kronor (13,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,69 kronor (0,68), vilket innebär en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,50 kronor (3,50).

FM Mattsson Mora, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning399,6344,116,1%
EBITDA80,835,6127,0%
EBITDA-marginal20,2%10,3%
EBITA63,216,9274,0%
EBITA-marginal15,8%4,9%
Rörelseresultat60,514,1329,1%
Rörelsemarginal15,1%4,1%
Resultat före skatt2513,289,4%
Resultat per aktie, kronor0,690,681,5%
Utdelning per aktie, kronor4,503,5028,6%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]