Publicerat 5 maj, 2021

FM Mattsson Mora ökar omsättning och vinst

VVS-bolaget FM Mattsson Mora ökar såväl vinsten som omsättningen i det första kvartalet. Bolaget höjer sitt marginalmål.

Omsättningen steg 2,0 procent till 428,1 miljoner kronor (419,9). Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent för perioden.

Ebitda-resultat blev 96,1 miljoner kronor (75,7), med en ebitda-marginal på 22,4 procent (18,0).

Ebita-resultat blev 80,8 miljoner kronor (59), med en ebita-marginal på 18,9 procent (14,1).

Rörelseresultatet blev 77,1 miljoner kronor (56,3), med en rörelsemarginal på 18,0 procent (13,4).

Resultatet före skatt var 72,5 miljoner kronor (53,5).

Resultat per aktie hamnade på 3,98 kronor (3,00), vilket innebär en ökning med 32,7 procent mot föregående år.

FM Mattsson Mora lämnar ingen resultatprognos. Företaget skruvar även upp sitt marginalmål.

"Sammantaget summerar vi ett rekordkvartal med många framsteg. Den starka
resultatutvecklingen, de olika initiativ vi driver och förtroendet från våra kunder gör att vi
ser fortsatt goda möjligheter i alla våra varumärken och marknader. Därför har vi beslutat att
höja vårt marginalmål genom att ersätta målet på rörelsemarginal om 10 procent med ett nytt
mål på ebita-marginal om 15 procent. Detta är både ett mer relevant mått och mer
ambitiöst. Vi fortsätter att flytta fram våra positioner genom att erbjuda ett tydligt mervärde
för våra kunder", uppger vd Fredrik Skarp i rapporten.

FM Mattsson Mora, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning428,1419,92,0%
EBITDA96,175,726,9%
EBITDA-marginal22,4%18,0%
EBITA80,85936,9%
EBITA-marginal18,9%14,1%
Rörelseresultat77,156,336,9%
Rörelsemarginal18,0%13,4%
Resultat före skatt72,553,535,5%
Resultat per aktie, kronor3,983,0032,7%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]