Publicerat 26 augusti, 2020

FM Mattsson Mora ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

FM Mattsson Mora redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar också högre rörelsevinst.

Omsättningen steg 4,8 procent till 364,9 miljoner kronor (348,2). Den organiska tillväxten var -0,9 procent.

Ebitda-resultat blev 54,3 miljoner kronor (50,8), med en ebitda-marginal på 14,9 procent (14,6).

Rörelseresultatet blev 35,0 miljoner kronor (32,1), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (9,2).

Resultatet före skatt var 9,6 miljoner kronor (31,2).

Resultatet efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (22,4), en minskning med 93,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,10 kronor (1,63), vilket innebär en minskning med 93,9 procent mot föregående år. Förändringen beror huvudsakligen på en justerad uppskattning av tilläggsköpeskillingen för Hotbath som presterat över förväntan.

Likvida medel uppgick till 150,4 miljoner kronor (43,0).

Bolagets vd Fredrik Skarp skriver i rapporten att kvartalet har präglats mycket av covid-19, som för oss har inneburit störningar i leveranskedjor och en ökad osäkerhet hos våra kunder.

"Vi har lyckats att lösa uppkomna störningar tack vare ett målinriktat lagarbete internt och i nära dialog med kunder och leverantörer. Vi såg redan i första kvartalet att flera kunder ökade sina lagernivåer som en följd av osäkerheten kring Covid-19. Det bidrog till en lägre orderingång i början av kvartalet, men som förbättrades längre fram i kvartalet."

Han fortsätter:

"När vi tittar framåt är det mycket svårt att bedöma utvecklingen av och påverkan från covid-19. Vi kan konstatera att viss nybyggnation flyttas fram, samtidigt som det finns ett
underliggande behov av fler bostäder och ett ständigt intresse och behov att renovera och
bygga om befintliga badrum och kök. Vi följer på nära håll hur marknaden utvecklas och har
en god beredskap att anpassa oss vid behov. Trots osäkerheten kring Covid-19 ser vi fram
emot hösten och flera spännande lanseringar".

FM Mattsson Mora, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning364,9348,24,8%
EBITDA54,350,86,9%
EBITDA-marginal14,9%14,6%
Rörelseresultat35,032,19,0%
Rörelsemarginal9,6%9,2%
Resultat före skatt9,631,2-69,2%
Nettoresultat1,422,4-93,8%
Resultat per aktie, kronor0,101,63-93,9%
Likvida medel150,443,0249,8%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]