Publicerat 26 augusti, 2021

FM Mattsson Mora ökar intäkterna och resultatet stiger kraftigt i andra kvartalet

VVS-bolaget FM Mattsson Mora redovisar ökande intäkter och en kraftig ökning av resultatet i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 34,7 procent till 491,7 miljoner kronor (364,9). Den organiska tillväxten var 28,2 procent.

Ebitda-resultat blev 119,5 miljoner kronor (54,3), med en ebitda-marginal på 24,3 procent (14,9).

Ebita-resultat blev 105,1 miljoner kronor (37,7), med en ebita-marginal på 21,4 procent (10,3).

Rörelseresultatet blev 99,5 miljoner kronor (35,0), med en rörelsemarginal på 20,2 procent (9,6).

Resultatet före skatt var 99,3 miljoner kronor (9,6).

Resultatet efter skatt blev 77,2 miljoner kronor (1,4). Resultat per aktie hamnade på 5,48 kronor (0,10).

FM Mattsson Mora summerar återigen ett kvartal med nya rekord, det bästa någonsin för både försäljning och lönsamhet.

- Under kvartalet ökade försäljningen för alla våra varumärken och regioner jämfört med motsvarande kvartal 2020. Vi kan konstatera att investeringar i privata badrum och kök har fortsatt på en hög nivå, samtidigt som det har varit en relativt hög aktivitet i de mer kommersiella segmenten vi verkar inom. Den största utmaningen under kvartalet har varit att få tillgång till insatsvaror och transporter i tillräcklig mängd och i rätt tid. Överlag har vi klarat att hålla en bra leveransförmåga till våra kunder, men med störningar inom vissa produktområden, kommenterar vd Fredrik Skarp i delårsrapporten.

- Det är mycket positivt att den ökade försäljningen resulterar i en stark lönsamhet och kassaflöde, speciellt med tanke på de olika leveransutmaningarna. Resultatförbättringen förklaras även av utvecklingen av vår produktmix och förbättringar i produktionen i Mora. Samtidigt har kostnader för marknadsföring och försäljning varit något lägre på grund av covid-19. Under det första halvåret har kostnaderna för mässing och transporter ökat kraftigt i branschen, vilket kommer att fortsätta påverka oss under 2021. Vi bedömer dock att efterfrågan kommer att vara fortsatt god under andra halvåret och att vi har bra förutsättningar att tillsammans med våra kunder och leverantörer hantera utmaningarna med insatsvaror och transporter, fortsätter Fredrik Skarp.

FM Mattsson Mora, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning491,7364,934,7%
EBITDA119,554,3120,1%
EBITDA-marginal24,3%14,9%
EBITA105,137,7178,8%
EBITA-marginal21,4%10,3%
Rörelseresultat99,535,0184,3%
Rörelsemarginal20,2%9,6%
Resultat före skatt99,39,6934,4%
Nettoresultat77,21,45 414,3%
Resultat per aktie, kronor5,480,105 380,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]