Publicerat 1 mars, 2021

FM Mattsson Mora förvärvar Aqualla Brassware

VVS-bolaget FM Mattsson Mora har tecknat avtal om att köpa brittiska Aqualla Brassware, en aktör inom badrumsprodukter i Storbritannien och Irland.

Det förvärvade bolaget har sitt huvudkontor i Belfast, Nordirland, och har 37 anställda. Omsättningen var under förra året 7,6 miljoner pund. FM Mattsson Mora stärker upp varumärkesportföljen med Aqualla och Adamsez, för badkar.

Ledningen för det förvärvade bolaget kommer att kvarstå.

FM Mattsson Mora genomför vidare en kvittningsemission av aktier som riktas till säljarna av Aqualla Brassware.

Emissionen omfattar 3,15 miljoner pund. Teckningskursen motsvarar ett volymvägt medelvärde av börskursen på bolagets aktie under perioden 12 februari till 12 mars 2021 omvandlad till GBP enligt avtalad växelkurs.

Köpeskillingen för hela bolaget är 11,9 miljoner pund, varav 8,7 miljoner pund betalas kontant. Det finns en tilläggsköpeskilling som är en andel av ebitda-resultatet för 2021, 2022 och 2023. Aquallas resultat under 2020 hade lyft FM Mattsson Moras resultat per aktie med cirka 1,28 kronor.

Förvärvet genomfördes den 26 februari.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]