[ Annons ]

Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer. Undersökningen ska särskilt titta på socialt och ekonomiskt utsatta hushåll.
Publicerat 3 oktober, 2013

Flytteffekt efter stora bostadsrenoveringar utreds

Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer. Undersökningen ska särskilt titta på socialt och ekonomiskt utsatta hushåll.

Just nu pågår omfattande bostadsrenoveringar runt om i landet, och hundratusentals människor berörs när miljonprogramsområdena rustas upp. Många hyresgäster som får sina lägenheter renoverade är nöjda och flyttar tillbaka till sin uppfräschade lägenhet, andra flyttar av olika skäl inte tillbaka. En av orsakerna är hyreshöjningarna efter renoveringen som kan upplevas som för höga. Nu har bostadsminister Stefan Attefall gett Boverket i uppdrag att utreda i detalj vilka effekter omfattande bostadsrenoveringar har på människors flyttande.

[ Annons ]

– Vi vill nu att Boverket tittar närmare på de flyttmönster som uppstår, och framför allt se på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt och ekonomiskt utsatta hushåll att klara renoveringarna, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredningen ska utmynna i förslag på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt ekonomiska utsatta hushåll att hantera sin situation med anledning av renoveringen. Uppdraget ska även se om det finns regionala skillnader.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]