"Jag tror att det finns marknadsandelar att ta och att det finns en betalningsvilja hos hyresgästerna." Foto: Ulf Lodin
Publicerat 15 december, 2016

Flytta in med det digitala på plats

Allt fler fastighetsägare vill erbjuda färdig IT-infrastruktur till sina hyresgäster. Här finns goda affärer, menar Jesper Trotzig på hyresgästsrådgivaren Tenant & Partner. Men han tycker att utvecklingen går trögt.

Traditionellt hyr fastighetsägarna ut sina lokaler som ett tomt skal. Det är upp till hyresgästerna att installera IT och själva lösa eventuella problem.

[ Annons ]

Nu tycks en svängning vara på väg. En av de stora fastighetsägarna som följer utvecklingen med stort intresse är Fabege.

– Vi är mitt i ett projekt med att dra in fiber i alla våra fastigheter som kommer att vara klart i början av 2017. Det ger våra hyresgäster fler möjligheter än med en traditionell fiber. Det som sker inom digitalisering just nu är oerhört spännande och vi inspireras av många aktörer både i och utanför branschen, och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra hyresgäster nya typer av IT-tjänster under nästa år, säger Anders Elming, IT-chef på Fabege.

Tommy Hellström är säljare på Telia Company och han bekräftar att det finns en trend från fastighetsägarna idag för den här typen av lösningar. En snabb och stabil uppkoppling ligger högt på många företags kravlistor och blir alltmer affärskritiskt.

– Absolut ökar intresset från fastighetsägare, hyresgästerna behöver bara flytta in och beställa, IT-infrastrukturen finns redan på plats. Jag tror att fastighetsägarna har mycket att vinna på att dra nytta av den nya digitala infrastrukturen och vi har riktade erbjudanden på det området, säger han.

Fastighetsägarna har absolut mycket att vinna, tror också Jesper Trotzig på Tenant & Partner, men han tycker att det i själva verket går ganska trögt, det pratas en del men händer ganska lite.

– Jag tror att det finns en mismatch här som hämmar marknaden. Hyresgästerna efterfrågar en produkt som marknaden inte riktigt vill erbjuda. Hyresgästerna vill ha en ökad grad av service och flexibilitet men intresset från fastighetsägarna är tämligen svalt, säger Jesper Trotzig.

En av anledningarna till att det inte riktigt tar fart är att fastighetsägarna i den goda konjunktur som råder för tillfället helt enkelt inte behöver göra de investeringar som trots allt krävs.

– Det går bra ändå idag, särskilt i storstäderna. Fastighetsbranschen är konservativ och har tyvärr ibland en tendens att se problemen istället för möjligheterna.

Jag tror att det finns marknadsandelar att ta och att det finns en betalningsvilja hos hyresgästerna.

Men Jesper Trotzig tror att det finns goda affärer att hämta runt hörnet.

– Jag tror att det finns marknadsandelar att ta och att det finns en betalningsvilja hos hyresgästerna. Det bör dock inte vara helt färdigpaketerade lösningar utan det måste finnas flexibilitet och möjlighet att anpassa till hyresgästens behov.

Det finns en del praktiska svårigheter om man erbjuder exempelvis IT-infrastruktur. För större företag och nischaktörer så kan IT vara en så strategisk fråga att man måste ha kontroll på det själv och då är det frågan om vilken kompetens fastighetsägarna har.

– Det handlar om att ha förutsättningar att föra en dialog och hitta lösningar tillsammans med hyresgästen, säger Jesper Trotzig.

Med den tröghet som finns öppnas istället marknaden för coworkingaktörer som erbjuder arbetsplatser i en kreativ miljö tillsammans med andra företag. Företagen har då gemensamma kringlösningar som IT-infrastruktur och oftast ingår en hel del service. Ett koncept som visat sig vara en lukrativ marknad och redan är stort i USA och som nu växer också i Sverige. Efterfrågan har främst funnits bland startups och mindre bolag.

– Det ser vi mer och mer av och efterfrågan finns nu även bland större företag. Coworkingaktörerna är snabba och duktiga på att anpassa sig efter hyresgästernas behov och har kommit att utgöra en allt viktigare mellanhand i vissa marknadssegment.

Utöver IT-lösningar kan en coworkingetablering även erbjuda en avtalsflexibilitet som fastighetsägarna ofta har svårt att ge sina hyresgäster.

– Det är en spännande utveckling och visar tydligt på att det finns en betalningsvilja för flexibla och enkla produkter. En effekt av denna utveckling kan på sikt bli att fastighetsägarna hamnar längre från lokalnyttjaren vilket kan innebära att de missar att fånga upp framtida affärer när företagen växer, säger Jesper Trotzig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]