[ Annons ]

Så här skulle det kunna se ut med en pop up-modul för vaccinering på Stortorget i Stockholm. Foto: Adapteo.
Publicerat 19 februari, 2021

Flexibla lokaler ska underlätta vaccineringar

Så snart Sverige har fått de försenade vaccinleveranserna kan massvaccinationer påbörjas. Men runt hörnet väntar nästa utmaning: att hitta lämpliga vaccinationslokaler.

Flexibla lösningar som pop up-vaccinering, turistbussar och konsertlokaler var några förslag som lyftes under paneldiskussionen ”Hur och var ska Sverige vaccineras i tid” på Framtidsarenan. 

Att uppfylla den svenska tidsplanen för vaccinering mot Covid-19 är en stor utmaning. I första skedet är förseningar av vaccindoser i fokus, men samtidigt måste frågor som brist på lämpliga lokaler och utbildad personal lösas i vissa regioner. 

[ Annons ]

Adapteos koncept med pop up-moduler för vaccinering är en av många lösningar. Modulerna kan byggas upp på bara några dagar och placeras på till exempel en parkeringsplats eller annan öppen yta.

– Vi jobbade redan i ett tidigt skede av pandemin med olika flexibla modulbaserade byggnader och byggde till exempel upp matsalar för att underlätta distansering och testningslokaler. Nu finns även intresse för flexibla moduler för vaccinering, säger Camilla Hensäter, vd för fastighetsbolaget Adapteo Sverige, som arrangerade paneldiskussionen i torsdags.

Vårdföretaget Doktor24, som tidigt säkrade upp lokaler för massvaccinering, har hittat andra lösningar. I den stora konsertlokalen Fållan i Stockholm kommer minst 15 000 personer per vecka att kunna vaccineras.

– Det kommer att bli en ketchupeffekt. Det är viktigt att vara väl förberedda och snabbt kunna skala upp verksamheten, säger Christoffer Berg, chef för vaccinationsverksamheten på Doktor24.

Han menar att det nya viruset ställer helt andra krav på vaccinationsmottagningar än ett vanligt influensavirus.

– Det är större risk för smittspridning och viktigare att hålla avstånd och ha stora ytor. Det som ställer till det mest logistiskt är att man måste vänta kvar en kvart efter vaccineringen, vilket ger behov av stora ytor, säger Christoffer Berg.

Region Dalarna är en region som jobbat med kreativa lösningar och vid sidan av större lokaler även tittat på möjligheten att använda till exempel turistbussar, som ändå står stilla under pandemin, till att åka runt med personal och vaccin.

– Det är alltid en risk att köra in äldre och multisjuka till ett enda ställe. Därför är det viktigt att hitta andra flexibla lösningar, säger Ulf Berg, regionalråd i Dalarna.

Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF, menar att andra länder varit bättre förberedda än Sverige och nämner Danmark och Israel som exempel. Länderna började tidigt med ett strukturerat arbetssätt och Israel har till exempel satsat på vaccinationscentraler som är öppna dygnet runt.

– Vi kommer få mer än tillräckligt med vaccin för alla svenskar under 2021, men det kommer att dröja några månader. Vaccinationerna måste planeras och det är viktigt att jobba på flera olika lösningar samtidigt för att nå såväl boende på äldreboenden och personer som har hemtjänst som övriga befolkningen, säger Jonas Vikman.

Han poängterar att det är många detaljer som måste vara på plats för att vaccinationerna ska fungera, allt från ändamålsenliga lokaler och utbildad personal till distribution och information till medborgarna.

Att pandemin kommer att påverka hur samhället och utformningen av lokaler i framtiden var paneldeltagarna överens om.

– Även efter pandemin kommer distansering bli en viktig fråga. De sociala ytorna på kontoren kommer att bli viktigare, men det är viktigt att folk kan hålla distans. Man kommer vilja bygga bort flaskhalsar i in och utflöden till lokaler och hitta nya sociala ytor på äldreboenden, säger Camilla Hensäter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]