Varje år är omkring 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. I samband med det flyttar över hälften av barnen till en ny bostad. Flytten går ofta till en hyresrätt.
Publicerat 5 november, 2015

Flest flyttar till hyresrätt efter en separation

Varje år är omkring 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. I samband med det flyttar över hälften av barnen till en ny bostad. Flytten går ofta till en hyresrätt.

Drygt hälften av barnen vars föräldrar separerade 2012 eller året efter flyttade till nya bostäder. Troligtvis är det fler barn än så som byter bostad helt eller delvis i samband med att föräldrarna går skilda vägar eftersom växelvis boende är vanligt idag. Detta redovisar SCB efter en kartläggning av statistik från folkbokföringen.

[ Annons ]

Det är en större andel som flyttar bland barnens mammor än bland barnens pappor. Drygt 70 procent av barnen har en mamma som bytt bostad i samband med separationen medan drygt 60 procent av barnen har en pappa som flyttat.

Att det är en högre andel mammor som flyttar kan bero på olika ekonomiska förutsättningar för kvinnor och män. Mammor har generellt sett lägre inkomster än pappor, vilket kan göra att de i mindre utsträckning har råd att bo kvar i familjens tidigare bostad. Att det är vanligare att barnets pappa flyttar från bostaden om det är en hyresrätt kan troligen till viss del förklaras av att det är den som anses ha störst behov av lägenheten som får ta över kontraktet, om föräldrarna inte kommer överens om något annat.

När föräldrar byter bostad i samband med en separation är det vanligast att de flyttar till en hyresrätt. Det gäller för omkring hälften av barnen och det är lika vanligt bland deras mammor som bland deras pappor. Vanligast är det att flytta till hyresrätt om familjen bodde i en sådan även före separationen.

En förälder som lämnar familjens tidigare gemensamma bostad flyttar sällan särskilt långt. Barnets föräldrar bor därför ofta nära varandra efter separationen. För drygt hälften av de barn som var med om en separation 2012 var avståndet mellan föräldrarna mindre än 5 kilometer året därpå.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]