Trots lägre priser är det svårt för utländska byggbolag att komma in på svenska marknaden
Publicerat 4 mars, 2019

Flest dödsolyckor på byggen

En person dör varje vecka i en arbetsplatsolycka, mest drabbade är byggarbetsplatser. Fackförbundet Byggnads kräver i ett möte med regeringen bland annat hårdare straff för arbetsmiljöbrott. ”En skam för vårat land att så många dör”, säger förbundsordförande, Johan Lindholm

Den 2 januari i år dog en elektriker när han fick en fallande vägg över sig, Sex dagar senare på ett bygge i Skåne, omkom en byggnadsarbetare när han föll från en balkong och den 24 januari är det en arbetare i Hallands som faller genom ett plåttak under mark och grundarbeten. Tre dödsolyckor på kort tid på byggen.

[ Annons ]

Byggarbetsplatser är utsatta och statistik från Arbetsmiljöverket som Fastighetstidningen tagit del av visar att det dött 89 personer i byggverksamhet under åren 2009–2018, det är därmed yrkesgruppen som drabbas mest av alla.

Sett över hela linjen dör en person varje vecka till följd av sitt arbete. Bara hittills i år har tolv personer omkommit på jobbet. Siffrorna pekar åt fel håll och därför har regeringen nu beslutat att öka initiativen till att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet. I dialog med myndigheter och relevanta aktörer ska regeringen synliggöra och arbeta för att bryta den negativa trenden med antalet dödsolyckor i arbetet.

I eftermiddag ska arbetsmarknadsminister Ylva Johansson träffa bland annat representanter för Byggnadsarbetarna.

– Då kommer vi bland annat att kräva skärpning av straff när byggbolag uppenbart inte följer lagar och regler. Det måste börja kosta pengar för att något ska hända, säger Johan Lindholm.

Han anser att grogrunden till många av de olyckor som sker är den höga byggtakten som pressar alla att jobba fortare och fortare. Många underentreprenörer, en del utan kollektivavtal, håller enligt Lindholm borta skyddsombud från arbetsplatserna.

Kraven som Byggnads ställer är bland annat:

  • Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott. Man anser att gällande lagstiftningen rörande arbetsmiljöbrott är otillräcklig. Åklagare väcker ej avtal då ansvarsfrågan ofta inte kan utredas straffrättsligt.
  • Straffsanktioner när skyddsombud utestängs.Om skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen enligt arbetsmiljölagen 6 kap ska Arbetsmiljöverket kunna utdöma sanktionsavgift. Rätten till eventuellt skadestånd till den fackliga organisationen ska kvarstå.
  • Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U). För att bli skyddsombud utbildar man sig i 12 dagars men för Bas-U krävs endast en dag. Det måste förbättras. Arbetsmiljölagen och föreskrifter behöver också förändras så att Bas-U är skyldig att samverka med utsedda skyddsombud.
  • Släpp in regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna. RSO förhindras idag att kontrollera många arbetsplatser. Det behövs ökad tillträdesrätt för RSO i små och medelstora företag som saknar skyddskommitté.
  • Fler inspektioner på byggarbetsplatser. På många byggen är farorna och bristerna fullkomligt uppenbara. Regeringen måste prioritera resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan genomföra fler arbetsplatsinspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig.

Antal dödsfall i arbetsolyckor efter näringsgren 2009-2018. Totalt 439

  • Byggverksamhet 89
  • Jordbruk, skogsbruk och fiske 81
  • Transport och magasinering 80
  • Tillverkning 64
  • Offentlig förvaltning och förvar 26

Källa: Arbetsmiljöverket

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]