Publicerat 26 februari, 2018

Fler tror starkt på kontorssektorn

Landets fastighetsägare spår att prisutvecklingens topp har passerats. Undantaget är kontorssektorn.

Enligt Fastighetsägarnas årliga enkät Sverigebarometern förväntas kontorsfastigheter i storstäderna ha en hyfsat god värdeutveckling under 2018. I Stockholm räknar 37 procent med att priserna ska stiga ytterligare från dagens nivåer. I Göteborg och Malmö ligger motsvarande andel runt 25 procent.

[ Annons ]

Andelen som tror att priserna på kontorsfastigheter ska minska är 11 procent i Stockholm och 15 procent i Göteborg och Malmö.

– Attraktiva områden i de större städerna går bra, medan det ser svagare ut på andra ställen. Bäst går det för storstädernas kontorsmarknader, i synnerhet i Stockholm, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Fastighetsbranschen gick förhållandevis starkt under 2017, men dämpades något jämfört med 2016. Fastigheter till ett värde av cirka 150 miljarder kronor skiftade händer och totalavkastning uppgick till knappt 11 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 200 miljarder respektive 14 procent.

– Det mesta tyder på att dämpningen under 2017 kommer att fortsätta under 2018. Lönsamheten förväntas visserligen överlag att vara fortsatt god, men när det gäller prisutvecklingen är känslan av att toppen har passerats utbredd. Med undantag för kontorssektorn är det nu fler som tror att priserna ska falla än tvärtom, säger Tomas Ernhagen.

Läs hela rapporten här.

Fakta: Fastighetsägarnas Sverigebarometer
Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna GFR, Fastighetsägarna MittNord, Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Syd. Barometern tar temperaturen på fastighetsbranschen och publiceras en gång per år. Underlaget utgörs av en webbenkät och riktar sig till cirka 500 större fastighetsägare i 28 städer.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]