Publicerat 4 mars, 2019

Fler tåg i Öresundsregionen

Regionerna och kommunerna kring Öresund har bett Sweco att undersöka hur tågtrafiken kan förbättras. Målet är att ta fram ett antal scenarier för år 2050.

Öresundsregionen växer och därmed behovet av transporter. För att undersöka hur tågtrafiken ska utvecklas i framtiden ska Sweco ta fram ett antal olika scenarier till hur tågtrafiken kan förändras fram till 2050.

[ Annons ]

Utredningen är beställd av Greater Copenhagen, ett samarbete mellan Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark samt de kommuner som igår i regionerna.

Syftet med projektet är att skapa en sammanhängande infrastruktur, att underlätta hållbara transportformer och och stärka regionen som knutpunkt. Målet är att skapa en gemensam dansk-svensk bild av hur den framtida tågtrafiken i regionen ska utvecklas.

– Vi kommer att identifiera ett antal strategiska vägval och beskriva scenarier för tågtrafiken de kommande 30 åren. Scenarierna ska dels omfatta en samlad bild av trafikeringen med regionaltåg, fjärrtåg och godståg, dels illustrera hur tillgängligheten kan förbättras till och från och inom regionen, säger Mats Hermansson, på Sweco i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]