[ Annons ]

Publicerat 7 november, 2017

Fler språk blir en väg in

Genom att erbjuda flerspråkiga IT-verktyg till utrikesfödda kan steget in på den svenska arbetsmarknaden kortas. 

Svensk byggindustri skriker efter arbetskraft. Stockholms handelskammare slog nyligen fast att den rådande arbetskraftsbristen inom byggindustrin är den högsta sedan den globala finanskrisen 2008. Samtidigt har andelen utrikesfödda inom byggindustrin tredubblats sedan 2004, enligt Sveriges byggindustriers årliga kartläggning. Statistiken gör förvisso gällande att andelen utrikesfödda fortfarande är lägre gentemot övriga näringsgrenar. Men gapet minskar.

[ Annons ]

– Andelen utrikesfödda i Sverige ökar konsekvent år för år. Då är det naturligt att även svensk byggindustri följer samma utveckling. Byggindustrin är ännu inte uppe i den andel som den bör, om det ska spegla befolkningen, men branschen har sedan början på 2000-talet haft en konstant och omfattande ökning av arbetskraft födda utanför Sverige, säger Lars Tullstedt, kompetensförsörjningsexpert på Sveriges byggindustrier.

Exempel på integrationsförsök inom bygg-industrin är att företagen i större grad efterfrågar flerspråkiga IT-verktyg. Det skapar möjligheter för utrikesfödda att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden, menar Fanny Anselin, marknadskoordinator på teknikföretaget Abax.

– Fler byggföretag väljer projektverktyg som fungerar för alla medarbetare och resultatet blir effektivare byggprocesser. Systemet gör det lättare för den nya arbetskraften att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Möjligheten att välja annat språk än svenska kortar steget för den som vill in på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som det blir enklare för företag att nyanställa. Men det ställer också krav på den redan etablerade arbetskraften.

– Engelska får ofta användas som ett överbryggningsspråk. Det gör att även de anställda som redan talar svenska måste kunna kommunicera på engelska, menar Lars Tullstedt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]