[ Annons ]

Fler ska få möjlighet att överklaga beslut om startbesked och tomtindelningar ska förenklas. Det föreslår regeringen i en ny proposition.
Publicerat 28 maj, 2015

Fler ska kunna överklaga startbesked

Fler ska få möjlighet att överklaga beslut om startbesked och tomtindelningar ska förenklas. Det föreslår regeringen i en ny proposition.

Regeringen har beslutat om en ny proposition som ska effektivisera plan- och bygglagen och öka rättssäkerheten för verksamhetsutövare.

[ Annons ]

Bland annat ska kommunernas handläggningstid för till exempel så kallade Attefallhus förkortas,  antalet personer som får överklaga ett beslut om startbesked ska blir fler, tomtindelningar ska förenklas, och bestämmelser om detaljplaners genomförandetid ska förtydligas.

I propositionen föreslås även ändringar i miljöbalken när det gäller omgivningsbuller. Ändringarna ska garantera verksamhetsutövares rättssäkerhet när kommunen ger bygglov till nya bostäder i närheten av bullrande verksamheter.

Regeringen föreslår också att tillståndsmyndigheten inte ska få besluta om strängare krav för omgivningsbuller än vad som angetts i en detaljplan eller i ett bygglov i samband med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]