[ Annons ]

Olle Samuelson, adjungerad professor i byggproduktion och teknik.
Publicerat 29 maj, 2023

Fler sensorer tydligaste digitala trenden

Satsningar på sensorer och Internet of Things är de tydligaste trenderna inom digitalisering för bygg och installation. Det enligt SBUF:s årliga digitaliserings-rapport.

Olle Samuelson, adjungerad professor i byggproduktion och teknik, har för SBUF:s (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) räkning genomfört en studie om trenderna inom digitalisering i bygg- och installationsbranschen. Det är den tredje årliga kartläggningen och fokuserar på åren 2021-2022. Totalt 216 projekt har granskats, varav 46 är nya sedan den förra mätningen.

– Vi ser en fortsatt stark satsning på digitalisering i branschen. Det startar nästan fyra nya projekt i månaden. Vi ser att det också sker en breddning. Fler nya tekniker används, ofta i kombination med varandra, och det kommer fram nya användningsområden för digitalisering, säger Olle Samuelson.

[ Annons ]

Den tydligaste förändringen i årets mätning är att den tidigare starka dominansen av BIM minskar till förmån för framför allt sensorer och Internet of Things, även teknikområdet automation ökar i intresse. Blockchain-teknik, som det talades mycket om för ett par år sedan, för en tynande tillvaro inom detta område.

I rapporten framhålls att en faktor bakom utvecklingen är att sensorer blivit mer användbara i själva produktionen, för att till exempel mäta fukthalter och andra viktiga förutsättningar på en byggarbetsplats.

Under sin presentation hissade Olle Samuelson varningsflagg för att fokus fortfarande ligger betydligt mer på att med digitalisering hitta praktiskt stöd i den dagliga verksamheten, än att skapa mer övergripande förändringar i processer och affärsmodeller.

– Vi löser uppgifter i de befintliga processerna och vässar våra arbetssätt. Men de lite större förändringarna är betydligt svårare. Alltså det som handlar om att se till att processerna är rätt, att rollfördelningen är riktig och att skapa affärsnytta. De stora transformativa krafterna är svårare att arbeta med. Det var en tydlig ökning inom detta område 2021, men nu är vi åter på samma nivåer som när vi började mätningarna. Här skulle man gärna se insatser för att verkligen utnyttja potentialen i digitaliseringen, säger Olle Samuelson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]