[ Annons ]

Göteborg blev sist ut av de tre storstäderna att lätta på inkomstkraven. Här görs även den största justeringen – inkomstkraven slopas helt och hållet inom de kommunala bostadsbolagen.
Publicerat 15 augusti, 2016

Fler sänker inkomstkraven

Göteborgs kommunala bostadsbolag slopar inkomstkravet för hyresgäster. Därmed har de kommunala bolagen i landets tre största städer lättat på reglerna för bostadssökande. ”Positivt att trösklarna sänks på bostadsmarknaden”, menar Fastighetsägarna Sverige.

”Vi måste få en ändring på bostadsbolagens helt orimliga inkomstkrav. Det är en ofattbar diskriminering,” sade Peter Eriksson under ett seminarium om social bostadspolitik i Almedalen i sommar.

[ Annons ]

Den förändringen är redan i full gång. I början av augusti rapporterade Sveriges Radio ut med att de kommunala bostadsbolagen i Göteborgs stad helt slopar inkomstkraven på sina hyresgäster. Stockholm och Malmö har sedan tidigare gjort liknande förändringar. I Stockholm har de kommunala bostadsbolagen gått från krav på inkomster motsvarande tre gånger hyran. Nu är kravet att hyresgästen ska ha kvar 4675 kronor efter att hyran är betald. Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har sänkt kravet från två gånger hyran till 1,5 gånger hyran.

Göteborgs stad, som alltså tagit bort inkomstkravet helt och hållet, motiverar beslutet med att alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka lägenhet. Samtidigt som inkomstkravet slopas lättar Förvaltnings AB Framtiden också på reglerna för den som har betalningsanmärkningar, så länge de inte gäller just för hyresinbetalningar.

– Låt oss ha tilltro till människors egen förmåga att avgöra vilken hyra man kan klara, säger Mariette Hilmersson, vd för det kommunala företaget Framtiden, till Sveriges Radio Ekot.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, poängterar att det även fortsättningsvis måste vara upp till de enskilda hyresvärdarna att råda  över sina egna urvalskriterier för bostadssökande. Uteblivna hyresintäkter som hanteras lättare i ett stort företag kan få mycket stor betydelse hos den mindre fastighetsägaren.

– Med det sagt tycker jag att utvecklingen med att fler företag sänker sina inkomstkrav är positiv. Inkomstkraven motverkar rörlighet och skapar onödiga trösklar för personer som redan har en svag ställning på bostadsmarknaden. Privata bostadsföretag hanterar i dag detta olika och har ofta större möjlighet att ta sociala hänsyn vid enskilda prövningar.

Hans råd till enskilda fastighetsägare är att fundera över hur flexibel och träffsäker den policy man använder är. Är policyn för trubbig eller lämnas tillräckligt utrymme för enskilda bedömningar? Är det kanske mer relevant att fokusera på historisk betalningsmoral än inkomstkrav? Har policyn följt med utvecklingen på arbetsmarknaden, där stadigvarande inkomst inte som förr förutsätter fasta anställningar?

Han menar också att det kan finnas andra saker att se över för att minska fastighetsägarens risk och därmed ytterligare sänka trösklarna för tillträde till bostadsmarknaden.

– Det kan handla om bättre samverkan med myndigheter vid upprepade betalningssvårigheter och större möjligheter att vräka hyresgäster som inte fullföljer sina åtaganden enligt hyreskontraktet.

De nya reglerna inom Göteborgs kommunala bostadsbolag börjar gälla under hösten 2016 och kommer att utvärderas längre fram.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]