Rahel Belatchew, chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter.
Publicerat 19 december, 2018

”Fler projekt genomförs med höga arkitektoniska ambitioner”

Rahel Belatchew, chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter, bokdebuterar, bygger landmärken och fyller jämt. Dessutom tänker hon hinna med att driva på för mer innovation i byggandet.

Vad förväntar du dig av 2019?

[ Annons ]

– Mer innovation! När samhället genomgår snabba förändringar i spåren av digitaliseringen står byggbranschen förvånansvärt stilla och gör som den alltid har gjort. Jag ser fram emot nya banbrytande innovationer och fler tvärsektoriella samarbeten.

Vilka av de egna projekten ser du mest fram mot att förverkliga?
– Vi har många intressanta projekt i olika skeden som vi kommer att arbeta med under det kommande året. Ett par är landmärken som höghuset Discus i Nacka och Hagsätra station. Andra är bostäder som i Salem eller Tyresö där vi skapar en ny årsring intill äldre bebyggelser. Att bygga vidare på det befintliga ger oss möjlighet att komplettera och samspela med det som redan finns på plats. Jag ser också fram emot att arbeta vidare med våra projekt inom kontor och idrott samt komma igång med ett par projekt utomlands. Vi kommer även att delta i utställningar i Bilbao, London och Stockholm.

Hur kommer vi se på arkitekturens plats i samhällsbygget?
– De senaste åren var mycket intensiva inom bostadsbyggande. Allt gick rasande fort och många blev bostadsutvecklare över en natt. Kommunerna tog vara på det stora intresset för att ställa gestaltningskrav vid markanvisningar, något som var nytt i en sådan omfattning. Det gjorde att acceptansen för arkitektur etablerades då det ofta var utslagsgivande. Och även om vi troligtvis kommer att se tillbaka på denna tid som ganska extrem och något tillspetsad där alla resultat kanske inte blev så bra, tog arkitekturen ändå plats för första gången på mycket länge.

Vilken riktning tar den utvecklingen?
– Min förhoppning är att detta blir bestående; att fastighetsutvecklare som för första gången genomfört projekt med högre ambitioner än de var vana vid känner en stolthet över det bidrag de ger till staden och aldrig överväger att gå tillbaka till 90-talet.

Hur kommer ni att arbeta med hållbarhet 2019?
– Social hållbarhet och välmående är frågor inom hållbarhet som jag tror att vi kommer att fokusera på än mer under 2019. Hur vi skapar förutsättningar för välbefinnande genom de miljöer vi skapar. Både inom stadsplanering och interiörer på exempelvis arbetsplatser.

Vad ser du själv mest fram emot 2019?
– Det kommer ut en monografi under våren där jag reflekterar över mitt arbete och sammanställer en produktion som spänner över 15 år. Sen fyller jag 50, vilket är en rolig milstolpe!

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]