[ Annons ]

Publicerat 27 januari, 2014

Fler nybyggda hyreslägenheter med moms på hyran

Möjligheten att kunna välja formen för det egna boendet är ett av de viktigaste målen med den reformagenda för bostadsmarknaden som Fastighetsägarna presenterade i december förra året. Det är ett ambitiöst mål som kräver både långsiktiga och omfattande förändringar. Till de viktigaste förslagen hör ett reformerat hyressättningssystem, men förändringar av skattesystemet är också nödvändiga för […]

Möjligheten att kunna välja formen för det egna boendet är ett av de viktigaste målen med den reformagenda för bostadsmarknaden som Fastighetsägarna presenterade i december förra året. Det är ett ambitiöst mål som kräver både långsiktiga och omfattande förändringar. Till de viktigaste förslagen hör ett reformerat hyressättningssystem, men förändringar av skattesystemet är också nödvändiga för att skapa likvärdiga förutsättningar för de olika upplåtelseformerna. Idag är hyresrätten missgynnad i skattesystemet jämfört med bostadsrätter och eget ägt boende.

[ Annons ]

Det beror främst på att hyresrätter är dubbelbeskattade. På hyresfastigheter tas både kommunal fastighetsavgift och bolagsskatt på den eventuella vinsten ut. Det gör att skillnaden i beskattning mellan två likvärdiga lägenheter, där den ena är en hyresrätt och den andra en bostadsrätt, är 2 000 kronor i månaden. Därför är Bostadsbeskattningskommitténs nyligen presenterade förslag om att avskaffa fastighetsavgiften ett viktigt steg mot en mer likvärdig beskattning av olika boendeformer. Men som verktyg för ökat bostadsbyggande är det otillräckligt.

Att fastighetsavgiften avskaffas kommer bara att ha en begränsad effekt på nyproduktion av hyresrätter

Beräkningar gjorda av företrädare för branschen visar att den kommunala fastighetsavgiften endast utgör 0,7 procent av den totala investeringskostnaden vid nyproduktion. Att fastighetsavgiften avskaffas kommer därför bara ha en begränsad effekt på nyproduktion av hyresrätter, något som Bostadsbeskattningskommittén själv konstaterar i sitt slutbetänkande. Dessutom är nyproduktionen redan i dag befriad från fastighetsavgift de första 15 åren.

Ett mer effektivt sätt att öka investeringarna i hyresrätter är att genomföra åtgärder som långsiktigt bidrar till att öka investeringsviljan. En av de mest effektiva åtgärderna är att införa en låg moms på bostadshyror. Upplägget är det samma som för all annan momspliktig näringsverksamhet. Det vill säga att fastighetsägarna betalar full moms på de varor och tjänster som köps in till verksamheten, som sedan får kvittas mot utgående moms, något som inte är möjligt i dag.

Poängen med att momsbelägga hyrorna är att det är möjligt att ha olika momssatser på ingående och utgående moms. Genom att införa en låg moms på bostadshyror, på exempelvis sex procent, och låta fastighetsägare kvitta den fullt ut mot den ingående momsen på 25 procent skapas det utrymme för att sänka förvaltningskostnaderna och öka lönsamheten. Den nuvarande regeringen har trots den omfattande bostadsbristen hittills visat svalt intresse för frågan. Motargumentet har ofta varit att förslaget visserligen är intressant, men att Sverige enligt EU:s momsdirektiv inte ensidigt kan införa moms på hyror och att det därför inte är något realistiskt alternativ.  Men kanske kan Bostadsbeskattningskommitténs förslag ändra på det.

Moms på hyrorna är en enkel metod för att göra det lönsamt att investera i hyresfastigheter. Frågan är dessutom helt okontroversiell eftersom samtliga aktörer på hyresmarknaden är överens om att en bostadshyresmoms är ett bra sätt att skapa incitament för fler hyresrätter.

Min uppmaning till regeringen blir därför att inte välja den lätta vägen och avvisa förslaget med att det är en fråga som EU råder över.
Istället bör regeringen omedelbart sätta igång arbetet med att få en ändring till stånd, särskilt när det finns goda förutsättningar för att få
igenom en ändring.

Ulla listar:

  • Jag hoppas att de nya reglerna om lokalhyresmomsen som började gälla 1 januari och som vi varit med om att driva fram verkligen kommer att innebära en förenkling för fastighetsägare.
  • Jag hoppas  att de två utredningar om beskattningen av såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare som ska bli klara i år kommer att göra det enklare att driva fastighetsföretag.
  • Jag håller tummarna för att knopparna på min magnolia klarar kylan!

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]