Publicerat 24 januari, 2017

Fler länder kritiska mot IMD-krav

Det allt snävare förslaget om IMD från EU-kommissionen har fått flera medlemsländer att ta ställning mot ett krav. ”Ingen bra idé att ta bort incitamentet för att energieffektivisera”, säger regeringens handläggare.

I november föreslog EU ännu en gång bindande mål på energieffektivisering, däribland genom det hårt kritiserade kravet på individuell mätning och debitering av värme.

[ Annons ]

Nu har regeringen, enligt tidningen Energi & Miljö, gått ut med en ”preliminär svensk ståndpunkt” i frågan, och riktar kritik mot IMD.

– Boverket har i två omgångar konstaterat att värmemätning inte är kostnadseffektivt och myndigheten har också fått i uppdrag att årligen redovisa utvecklingen. Det är ingen bra idé att man tar bort incitamentet för att göra effektiva åtgärder på fastigheterna, säger Fredrik von Malmborg, ansvarig handläggare på miljödepartementet till Miljö & Energi.

Samtidigt, menar Fredrik von Malmborg, har fler EU-länder tagit ställning mot kravet efter att ett flertal utredningar slagit fast att energibesparingspotentialen av IMD vore i princip obefintlig.

– Det är flera andra medlemsstater som uppmärksammat den konflikten. Hittills har det ju varit Sverige och Finland som båda har varmhyra som haft åsikter om värmemätning, men nu börjar även Tyskland och andra länder bli kritiska mot att även nya byggnader alltid ska ha värmemätning, säger han till tidningen.

En annan kritik som riktas mot kommissionens förslag från den svenska regeringen är att det uppdaterade förslaget har slopat möjligheten för fastighetsägare att välja mellan beräkning av energiprestanda eller mätning av energiförbrukning. Sveriges ståndpunkt är enligt von Malmborg att den möjligheten var viktig att behålla.

Nu ska Sverige, och de andra medlemsländerna, formulera svar till EU-kommissionen som väntas kunna anta ett nytt förslag i juni.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]