[ Annons ]

Bygg- och fastighetsbranschen har högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Det visar en ny studie som konstaterar att Sverige nästa år kommer att ha över 10 000 lägenheter och 1 000 000 kvm lokalyta som är lågenergibyggnader.
Publicerat 8 oktober, 2013

Fler lågenergibyggnader än någonsin i Sverige 2014

Bygg- och fastighetsbranschen har högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Det visar en ny studie som konstaterar att Sverige nästa år kommer att ha över 10 000 lägenheter och 1 000 000 kvm lokalyta som är lågenergibyggnader.

Studien visar tydligt att byggandet av lågenergibostäder inte bara är ett storstadsfenomen. Både Stockholms län och riket i stort har i genomsnitt en lågenergibostad per 1 000 invånare. Hela en fjärdedel av landets alla lågenergibostäder ligger i Västra Götaland och i Hallands län finns 3,5 lågenergibostäder per 1 000 invånare.

[ Annons ]

– Det är väldigt bra att den tidiga utvecklingen i västra och södra Sverige nu börjar få spridning över hela landet, säger Roger Eriksson, Energimyndigheten.

Nästan hälften av alla lågenergilokaler finns i Stockholms län. En stor del av dessa är kontorsbyggnader och jämfört med bostäderna har lokalsektorn en större andel ombyggnation.

– När det gäller energieffektivisering i det befintliga beståndet står vi inför stora utmaningar, särskilt på bostadssidan. Effektiviseringsåtgärderna måste bli mer lönsamma och kompetensen behöver höjas i alla led, från beställare till yrkesarbetare, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Studien har genomförts inom programmet LÅGAN och finansierats av Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten. Gränsen för att kallas lågenergibyggnad i studien är att energibehovet är 25 procent lägre än dagens byggregler. Vid ombyggnation av äldre byggnader räcker det dock att de uppfyller dagens nybyggnadsregler.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]