[ Annons ]

Ju fler som äger sina egna hem, desto trögare blir rörligheten på arbetsmarknaden och färre företag startar. Det menar två brittiska forskare som studerat sambandet mellan hemägande och arbetslöshet i USA under 100 år.
Publicerat 15 maj, 2013

Fler hyresrätter ger mindre arbetslöshet enligt ny studie

Ju fler som äger sina egna hem, desto trögare blir rörligheten på arbetsmarknaden och färre företag startar. Det menar två brittiska forskare som studerat sambandet mellan hemägande och arbetslöshet i USA under 100 år.

Två brittiska ekonomiforskare har i en studie hittat ett samband mellan arbetslöshet och ägande av sitt eget hem. Teorin är att ju fler invånare som äger sina hem, desto större blir arbetslösheten. Forskarna, David G. Blanchflower och Andrew J. Oswald, har undersökt arbetslösheten och antalet hemägare i USA under 100 år.

[ Annons ]

Ur studien framkom tre slutsatser – när antalet hemägare ökat så har rörligheten på arbetsmarknaden minskat, pendlingstiderna mellan hem och arbetsplats har ökat och färre nya företag har startat. Den sistnämnda slutsatsen förklaras med att människor som äger sina hem är mer benägna att motarbeta emot utbyggnad och företagsetableringar i sina egna bostadsområden i enlighet med synsättet NIMBY (Not In My Back Yard.)

Som ytterligare bevis för sin tes pekar forskarna på Schweiz, Österrike och Tyskland där en större andel hyr sina bostäder, och där arbetslösheten också är lägre.

Läs forskarnas egna resonemang här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]