[ Annons ]

Antalet hemlösa inom alla kategorier ökar i Malmö. Även hemlösa hushåll med barn. Det visar stadens årliga kartläggning.
Publicerat 28 oktober, 2014

Fler hemlösa i Malmö

Antalet hemlösa inom alla kategorier ökar i Malmö. Även hemlösa hushåll med barn. Det visar stadens årliga kartläggning.

Jämfört med förra året är det 169 fler personer som har blivit hemlösa visar Malmös hemlöshetskartläggning. Ökningen av antalet hemlösa sker i nästan samtliga kategorier. Det gäller även antalet hemlösa hushåll med barn.

[ Annons ]

Hemlösheten ökar i alla ålderskategorier, mest i åldersintervallen 19-24 år. Bland personer över 65 år ökar hemlösheten inte alls. Antalet uteliggare är fortsatt lågt men har under året ökat från tio till 23 personer.

Det är avsaknad av en bostad som är den främsta orsaken till hemlösheten inte social problematik eller psykiska problem. Gruppen med känd individuell problematik ökar marginellt.

– Malmö har haft en mycket stor befolkningstillväxt under tre decennier. Det är positivt för staden, men ökar också kraven på kommunens verksamheter. En utmaning är en fungerande bostadsförsörjning, vilken är viktigt för en långsiktigt hållbar stadsutveckling, både socialt och ekonomiskt, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]