[ Annons ]

Kvinnorna på ledande poster blir allt fler i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I en ny undersökning ökar andelen kvinnor i alla granskade kategorier. Samtidigt är ojämställdheten inom specifika yrkeskategorier fortfarande stor.
Publicerat 28 juni, 2015

Fler chefer i fastighetsbranschen är kvinnor

Kvinnorna på ledande poster blir allt fler i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I en ny undersökning ökar andelen kvinnor i alla granskade kategorier. Samtidigt är ojämställdheten inom specifika yrkeskategorier fortfarande stor.

I mitten av juni utsågs Åsa Öttenius till fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret inom Stockholms stad. Hon är en av allt fler kvinnor som tillträder chefsposter inom fastighetsbranschen. Trenden är tydlig när fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, presenterar sin årliga jämställdhetsenkät som genomförts bland 328 vd:ar på landets fastighets- och bostadsföretag.

[ Annons ]

– De senaste årens stora fokus på jämställdhet ger resultat, sammanfattar Mona Finnström, vd på Fastigo.

Andelen kvinnor i styrelserna ökar från 29 till 32 procent och andelen kvinnliga vd:ar från 18 till 20 procent i årets undersökning. Men även om många företag närmar sig jämställdhet sett till hela företaget så kvarstår helt homogena yrkesgrupper med exempelvis enbart kvinnliga administratörer och manliga tekniker.  Svaren bland respondenterna visar att det är svårt att rekrytera såväl kvinnliga projektledare, hantverkare, fastighetsskötare och tekniker som manliga uthyrare och administratörer.

Mona Finnström, vd på Fastigo, förklarar att det finns en stor kunskap om att kvinnliga chefer är ett viktigt hjälpmedel för att rekrytera fler kvinnor och att möjligheten att påverka andelen kvinnliga chefer ligger hos bolagen själva snarare än hos arbetskraften.

Organisationen vill uppmuntra nytänkande i rekryteringsstrategierna ute i bolagen, som att anställa fler samhällsvetare istället för ingenjörer för att ge nya infallsvinklar, ökad bredd och större rekryteringsbas.

–  Vi har varnat för att problemen att rekrytera till tekniska yrken kommer att växa och nu verkar vi vara där. Här har vi alla möjligheter att göra skillnad och satsa på att locka kvinnor, säger Mona Finnström och fortsätter;

– Idag finns stor kunskap om att affärsnytta, kreativitet och arbetsklimat mår bra av blandade personalgrupper. Fastighetsbranschen har ännu en lång väg att gå, men Fastigos senaste jämställdhetsenkät visar alltså ändå att arbetet går framåt.

Andel kvinnor i styrelse, ledning och chefsbefattning:

2014 2015
Kvinnlig VD 18 % 20 %
Kvinnor i styrelsen 29 % 32 %
Kvinnlig styrelseordförande 16 % 20 %
Kvinnor i ledningsgrupp 37 % 38 %
Kvinnliga chefer med personalansvar 36 % 38 %

 

Några av de chefs- och styrelseposter i fastighetsbranschen som tillsatts med kvinnor hittills i år:

Åsa Öttenius, fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret, Stockholms Stad.

Evelina Johnsson, kundservicechef, Willhem.

Bodil Markusson, ekonomichef, HSB Riksförbund.

Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige.

Hanna Jansson, kommunikationschef, Specialfastigheter.

Maria Gårdlund, IT-chef, Sweco.

Filippa Drakander, ny ordinarie styrelseledamot, Riksbyggen.

Karolina Norbeck, chef energigruppen, Einar Mattsson Byggnads AB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]