[ Annons ]

På onsdagen startade Linköpings kommun en marktilldelningsprocess för cirka 400 lägenheter i den nya stadsdelen Vallastaden, vars första etapp ska stå färdigt för invigning till sommaren 2017.
Publicerat 19 mars, 2014

Fler byggherrar efterlyses till Linköpings nya stadsdel

På onsdagen startade Linköpings kommun en marktilldelningsprocess för cirka 400 lägenheter i den nya stadsdelen Vallastaden, vars första etapp ska stå färdigt för invigning till sommaren 2017.

Förra året genomfördes den första omgången med marktilldelning för Vallastaden. Elva byggherrar är med och bygger Vallastaden, vars första etapp ska invigas av Linköping bo- och samhällsexpo sommaren 2017. Hittills är 250 till 315 lägenheter, 12 radhus och ett friliggande småhus tilldelade.

[ Annons ]

Den här omgångens marktilldelning omfattar cirka 400 lägenheter i flerfamiljshus och 21 radhus. Den 5 maj öppnas markanvisningsunderlagen, där både etablerade byggherrar och privatpersoner är välkomna.

– Vi ser den här omgången som en sista, unik chans att få vara med och forma Sveriges största händelse under 2017 inom samhällsbyggnad – Linköping bo- och samhällsexpo, säger kommunalråd Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Vi har redan flera motiverade, drivna byggherrar som är på gång i Vallastaden, men vi vill ge möjligheten till fler att vara med. Det är viktigt att få en stor variation av byggherrar och arkitekter så att Vallastaden ger en dynamisk upplevelse.

Delar av området är reserverade för särskilda tilldelningar, som till exempel byggemenskaper, omsorgsboenden och förskola. Den marken ingår inte i den aktuella marktilldelningen utan kommer att tilldelas separat längre fram.

Vallastaden ska spegla mångfald i byggnadernas utformning för att ge stadsmiljön en variationsrikedom av intryck och personlighet. Ett sätt att uppnå det, är att se till att flera olika arkitektkontor ansvarar för utformningen av byggnaderna. Fastigheterna är förhållandevis små för att underlätta även för mindre aktörer att vara med och bidra till stadsdelens utveckling.

Bidragen till marktilldelningen kommer att bedömas av Linköpings kommuns tjänstemän i samarbete med representanter från Linköpings Expo AB.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]