Publicerat 12 januari, 2016

Fler bostadsrättsföreningar binder räntorna längre

Landets bostadsrättsföreningar väljer allt oftare att binda föreningarnas låneränta på fem år eller längre. Det visar nya siffror över SBABs utlåning till bostadsrättsföreningar.

Trenden med en minskande andel medellånga (1-4 år) räntebindningstider verkar fortsätta. Från att ha stått för en bra bit över hälften av bostadsrättsföreningarnas lån för tre år sedan har andelen stadigt minskat. Samtidigt har kortare och längre räntebindningstider ökat sina andelar.

[ Annons ]

– I genomsnitt verkar bostadsrättsföreningarna följa en vettig strategi med spridning av lånen på olika räntebindningstider. Med tanke på ränteutsikterna så verkar det också klokt att minska ned andelen medellång räntebindning lite grann, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 26 respektive 23 procent, följt av den treåriga med en andel på 15 procent. Den enskilda bindningstid som ökade mest mellan september och december var tremånaders som ökade med knappt 1 procentenhet medan tvåårig bindningstid minskade med drygt 1 procentenhet.

I slutet av december hade 26 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, det vill säga bindningstider under tolv månader. Det var samma andel som i slutet av förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 36 procent, 1 procentenhet lägre än i september. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 38 procent, en uppgång med 1 procentenhet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]