Publicerat 8 februari, 2019

Fler bostäder på Sabbatsbergsområdet

Region Stockholm ångrar sig om renovering av en del av Sabbatsbergs sjukhus. Nu hoppas ansvariga politikern att det blir bostäder på platsen i stället.

Region Stockholms Fastighetsbolag Locum förvaltar fastigheter till ett marknadsvärde av 26 miljarder. Till dessa hör många av fastigheter där Stockholms sjukhus är inrymda. Sedan Sabbatsbergs Sjukhus upphörde som akutsjukhus 1994 har landstinget haft mycket annan verksamhet där. Men det gamla sjukhusområdet är också attraktiv mark för bostäder och nu vill Regionen avyttra en del. Det har gjort att man samtidigt bestämt sig för att spara in på renoveringarna.

[ Annons ]

– Mitt huvudfokus är att sänka kostnaderna för skattebetalarna, säger moderaten Charlotte Broberg som är nytillträtt Fastighets- och serviceregionsråd och ordförande i Locums styrelse.

– I det arbetet vänder vi på alla stenar. Ett exempel där vi såg att vi kan spara pengar är en investering i en byggnad på Sabbatsbergs sjukhusområde som vi skulle rusta upp för 65 miljoner kronor. Beslutet fattades av Locums styrelse förra året, men nu när vi har tittat på ärendet en gång till har vi kunnat se att lokalbehoven kan lösas utan investeringen. Jag anser inte att det är klok användning av skattepengar eftersom byggnaden ändå ska avyttras och därefter troligen rivas för att göra plats för bostäder.

Vad används huset till idag?

– Det används av Folktandvården och Aleris, men största delen står tomt idag. Tanken var att regionen skulle använda byggnaden till annan verksamhet, men så kommer det inte bli. Lokalbehovet har lösts på annat sätt och sparar samtidigt 57 miljoner för skattebetalarna.

Hur vet man att kommer rivas?

– Hela Sabbatsbergsområdet genomgår en förändring och eftersom det rör sig om en så attraktivt belägen mark både tror och hoppas vi att de nya ägarna kommer vilja ha bostäder där.

Vet ni när fastigheten kommer ut till försäljning?

– Sabbatsbergs sjukhusområde utgör en del i ett större planprogram som även omfattar två intilliggande fastigheter. Enligt aktuell tidplan bedöms arbetet med planprogrammet vara klart till sommaren 2019 varefter avstyckning och försäljning kan inledas med efterföljande detaljplanearbete.

Sammanlagt planerar Region Stockholm att investera 40 miljarder kronor i sina vårdfastigheter det närmaste decenniet. Bland stora investeringsprojekt finns stora akutsjukhus som Södersjukhuset och Danderyds sjukhus men även närsjukhus som Nacka Sjukhus.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]