I kvarteren Västergöken är avsikten att hela eller delar av området ska byggas i trä. Totalt ska det bli 500 lägenheter, förskola, kommersiell verksamhet och vårdcentral. Illustration: Tengbom
Publicerat 29 augusti, 2018

Fler bostäder för yngre

Fortsatt stark befolkningstillväxt i Jönköping talar för stabil utveckling av fastighetsmarknaden. Bostadsbristen är stor och kan påverka stadens tillväxt. Byggandet behöver anpassas mer för ungdomar och äldres behov.

Näringsliv | Jönköping har under 2000-talet haft god tillväxt. Kommunen har passerat 137 000 invånare och är expansiv med stark ekonomisk tillväxt och diversifierat näringsliv.

[ Annons ]

Kontor | Efterfrågan på moderna och yteffektiva kontor är stor och hyresnivåerna för kontorslokaler har stigit de senaste åren. En anledning är det ökade utbudet av nyproducerade kontor. Exempel på det är A6-området, där Castellum byggt cirka 10 000 kvadratmeter i kvarteret Visionen.

I centrum utvecklar Nordika Saabs gamla fabrik och tillskapar cirka 18 500 kvadratmeter med övervägande delen kontor.

Handel | I Jönköping finns tre centrum för handel, Västra och Östra Centrum samt köpcentrumet Asecs vid E4:an. Västra Centrum är i förändring, med mindre handel och fler nöjescentrum med restauranger, caféer och pubar. Under senaste året har rörligheten ökat inom butikerna och stora butiker har lämnat centrum. Det etablerade köpcentret Asecs genomgår just nu en modernisering och expansion med ett ökat fokus på matkoncept, totalt en till- och ombyggnad omfattande 36 000 kvadratmeter fördelat på tre etapper.

Första etappen omfattade 29 000 kvadratmeter och invigdes hösten 2017. Vid invigningen skedde namnbyte till Asecs.

Bostäder | Det råder stor bostadsbrist i kommunen. Under 2017 påbörjades drygt 1 100 bostäder i Jönköpings kommun, att jämföra med 2016 då knappt 700 bostäder färdigställdes och 2015 var siffran 245.

I Södra Munksjön sker omvandling av ett 300 hektar stort industriområde som kommer att inrymma cirka 25 000 boende, 11 500 arbetsplatser och 450 000 kvadratmeter lokaler. I etapp ett, Munksjöstaden, kommer cirka 1 700 lägenheter och 20 000 kommersiella lokaler att uppföras.

Efter färdigställandet av Munksjötornet är nu de första bostads- och hyresrätterna – genom samarbete mellan Tosito, Lustgården, Riksbyggen och Kommunal – färdigställda och inflyttade.

Detaljplan är även klar för etapp två inom södra Munksjön, stadsdelen Västra Skeppsbron. Här kommer 2 000 bostäder samt skolor, handel och restauranger att byggas. Marken innehas av Skanska, hsb och kommunens bolag Södra Munksjöns Utvecklings ab.

Investeringsmarknad | Transaktionsaktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden har under det senaste året varit relativt låg. Intresset för investeringar i Jönköping bedöms dock som fortsatt stort. I februari 2018 köpte Balder ett hotellprojekt på 18 våningar inom Tändsticksområdet. Priset var 430 miljoner kronor.

Svenska Bostadsfonden köpte i mars 2018 tre bostadsfastigheter i Huskvarna av ca fastigheter. Priset var 118 miljoner kronor eller cirka 14 700 kronor per kvadratmeter.

Christina Lennéer Lind,
Svefa

I Tändsticksområdet ska Skanska bygga ett nytt hotell med 18 våningar. Hotellet kommer att drivas av Nordic Choice Hotels. Första spadtaget ska tas efter sommaren. Illustration: Skanska

Inga vakanser på 15 år

VBAB (Vätterbygdens Byggnads AB) äger och förvaltar 43 hyresbostadsfastigheter i centrala Jönköping och Huskvarna. VD Johan Rosenquist konstaterar att de inte haft en enda vakans de senaste 15 åren.

– Bostadsbristen är akut i Jönköping och vi börjar nu se avarter med svartkontrakt som annars mest finns i storstäder.

De flesta av bolagets fastigheter är byggda från sekelskiftet och framåt och ligger i bra lägen vilket gör att trycket är extra stort.

VBAB har startat några nyproduktioner på tomtytor de redan har, och utökar även med vindslägenheter och Attefallshus på tak som maximalt får bli 35 kvadratmeter.

– Att växa genom förvärv av befintliga fastigheter blir ingen bra affär, avkastningskraven är för låga om de ska drivas vidare som hyreshus. Där finns det andra aktörer som planerar en ombildning som kan betala mer, konstaterar Johan Rosenquist.

David Grossman

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]