Foto av trähus byggt av Arkitektkontoret Omniplan
I Vallastaden i Linköping har Arkitektkontoret Omniplan byggt ett trähus med 22 bostadsrätter. Tillsammans med Urban Properties har de även varit byggherre för projektet. Foto: Ida Gyula
Publicerat 28 november, 2017

”Fler arkitekter som byggherrar”

Staffan Carenholm, initia­tivtagare till föreningen Byggande Arkitekter, om att fler arkitektföretag borde bygga i egen regi för att kvalitetssäkra bostadsbyggandet och säkerställa en god stadsutveckling:

”Att fler arkitektföretag tar på sig byggherrerollen är en intressant utveckling och vi ser en stor ökning i antalet medlemmar i föreningen Bygg­ande Arkitekter. Som byggherre har arkitekterna en större frihet i produktionen och därmed även möjlighet att kvalitetssäkra sina egna projekt. Sverige behöver ett bostadsbyggande som går utanför de stora aktörernas industrialiserade och standardiserade processer. Annars finns risk att stadsutvecklingen blir alltför likriktad. Fler, mindre aktörer, gör det möjligt att åstadkomma ett mer intressant bostadsbyggande med större variation”.

[ Annons ]

 

Föreningen Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra. Föreningen Byggande Arkitekter har idag 36 arkitektföretag som medlemmar.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]