Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 6 december, 2022

Fler 14-åringar borde få spika takpapp på småhus

Reformer för att bygga småhus och gärna i trä är välkomna. Studier visar att de flesta vill bo i småhus. Typgodkännande för villor och radhus är en åtgärd som vår nya krönikör Linda Lövgren efterlyser av regeringen.

När jag var 14 år hjälpte jag mina föräldrar att spika takpapp på det radhus som de byggde själva i Bromsten i Stockholm med hjälp av Småa. När vi pratar om organiserat självbyggande av småhus eller egnahemsbyggande är det vanligt att referera till 1930-talet, men självbyggeri har skett i organiserade former åtminstone fram till 1986, när jag själv var med. Men oj, där avslöjade jag min ålder!

Den nya regeringen vill genomföra reformer som bidrar till breddat ägande. Jag anser att tiden är mogen för en ny egnahemsreform. Studie efter studie visar att sju av tio helst vill bo i småhus. Men de senaste åren har endast en av fyra bostäder som byggts varit småhus. Trenden är dessutom att allt färre nybyggda bostäder är småhus. Det beror inte bara på att de statliga investeringsbidragen har gynnat små hyreslägenheter utan på en rad olika orsaker. Här behövs statliga reformer för att få till ett ökat småhusbyggande!

[ Annons ]

Småhus byggs vanligen av trä, medan flerbostadshus vanligtvis har en stomme och bjälklag av betong eller stål. Trä har en betydligt lägre klimatpåverkan än stål och betong och byggandet av träbyggnader har en betydligt lägre klimatpåverkan.

Här följer en åtgärdslista som regeringen kan pricka av för att fler småhus ska byggas. Förenkla planprocesserna genom att införa ett typgodkännande för villor och radhus. Förtydliga regler om jordbruksmark genom att säkerställa att regleringen av jordbruksmark stämmer överens med vad jordbrukare anser är god respektive dålig jordbruksmark. Förenkla byggandet i strandnära lägen, vilket är extra viktigt för att säkerställa nya attraktiva bostäder i norra Norrland. Detta är alla reformer som inte kräver en krona i budgetutrymme och som skulle göra stor skillnad för att få fler att bo i den bostadsform som flest säger att de vill bo i, nämligen småhuset.

De självbyggen som skedde via egnahemsrörelsen gick oftast till så att självbyggarna hyrde kommunal mark via tomträtt. På så sätt delade kommunen och husbyggaren på den finansiella risken och det blev mer överkomligt att bygga. Så skedde även för mina föräldrars självbygge av radhuset för 36 år sedan. Som tur är har de på senare år köpt tomträtten på min inrådan, då tomträttsinstitutet numer är finansiellt osäkert för den enskilda tomträttsinnehavaren. I nuvarande system kan ordentliga höjningar av tomträtten ställa till det rejält för småhusägaren. Det som behövs är ett reformerat tomträttsinstitut med långsiktiga spelregler för alla parter. Se där, ytterligare en reform som är snäll mot statskassan!

Ytterligare en åtgärd som regeringen borde genomföra är förslaget om förmånligt startlån, som gör att fler har råd att köpa en bostad. Att höja bolånetaket och slopa det skärpta amorteringskravet vore även det goda idéer. Även det något som är snällt mot statskassan. Däremot leder det till att fler får chansen att bygga sitt eget hus. Och att fler 14-åringar får hjälpa mamma och pappa med att spika takpapp!

Linda Lövgren

Gör: Senior bostadsanalytiker på WSP Advisory.

Mer om: Linda är ofta delaktig i bostadsfrågor och i debatten. Innan WSP var Linda Lövgren på Bostadsförmedlingen i Stockholm och på HSB Bostad.

Twitter: @lindaloevgren

Läs fler krönikor av Linda Lövgren »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]