Publicerat 25 maj, 2021

Fleming Properties rapporterar små resultatförändringar – utvecklas enligt plan

Fastighetsbolaget Fleming Properties redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1,8 miljoner euro (1,8)och därmed i samma nivå som föregående år..

Driftnettot uppgick till 1,5 miljoner euro (1,5) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 miljoner euro (1,1), en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 miljoner euro (1,1).

Resultatet efter skatt blev 0,8 miljoner euro (1,0), en minskning med 20 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,13 euro (0,17), vilket innebär en minskning med 23,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 9,54 euro (10,06).

"Trots rådande världsläge, med en pågående pandemi, har bolagets affärsverksamhet och resultat utvecklats stabilt och enligt plan under inledningen av 2021", skriver vd:n John Malmström.

Fleming Properties, MEURQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter1,81,80,0%
Driftöverskott1,51,50,0%
Förvaltningsresultat11,1-9,1%
Resultat före skatt11,1-9,1%
Nettoresultat0,81,0-20,0%
Resultat per aktie, EUR0,130,17-23,5%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR9,5410,06-5,2%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]