Publicerat 24 augusti, 2021

Fleming Properties rapporterar ett lägre förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Fleming Properties redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 1,8 miljoner euro (1,8) och var därmed i nivå med föregående år.

Driftnettot uppgick till 1,5 miljoner euro (1,5) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1,0 miljoner euro (1,1), en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2,0 miljoner euro (1,1). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1,0 miljon euro (0,0).

Resultatet efter skatt blev 1,6 miljoner euro (0,5), en ökning med 220 procent mot föregående år.
Resultat per aktie hamnade på 0,27 euro (0,09), vilket innebär en ökning med 200 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 9,89 euro per aktie aktie (9,55) per den 30 juni, en ökning med 3,6 procent.

Verksamheten har under perioden fortsatt i oförändrad inriktning och med förväntad
resultatutveckling.

Fleming Properties, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter1,81,80,0%
Driftöverskott1,51,50,0%
Förvaltningsresultat1,01,1-9,1%
Resultat före skatt2,01,181,8%
Nettoresultat1,60,5220,0%
Resultat per aktie, EUR0,270,09200,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR9,899,553,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]