Publicerat 25 november, 2020

Fleming Properties rapporterar ett förvaltningsresultat på 1,1 miljoner euro i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Fleming Properties redovisar ett förvaltningsresultat på 1,1 miljoner euro i tredje kvartalet 2020. Då bolaget är nybildat saknas historiska jämförelsetal för tidigare perioder.

Hyresintäkterna uppgick till 1,8 miljoner euro.

Driftnettot uppgick till 1,6 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1,1 miljoner euro.

Resultatet före och skatt var 1,1 miljoner euro. Resultat per aktie hamnade på 0,19 euro.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 9,70 euro per den 30 september.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning.

Beståndet omfattar 41 000 kvadratmeter uthyrbar area i en fastighet belägen i Helsingfors i Finland och är per den 30 september 2020 uthyrd till 89 procent, exklusive hyresgaranti.

Fleming Properties, MEURQ3-2020
Hyresintäkter1,8
Driftöverskott1,6
Förvaltningsresultat1,1
Resultat före skatt1,1
Nettoresultat1,1
Resultat per aktie, EUR0,19
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR9,70

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]