Publicerat 27 maj, 2020

Fleming Properties rapporterar ett förvaltningsresultat på 1,1 miljoner euro i första kvartalet

Fleming Properties redovisar ett förvaltningsresultat på 1,1 miljoner euro i första kvartalet 2020. Då bolaget är nybildat saknas historiska jämförelsetal för tidigare perioder.

Hyresintäkterna uppgick till 1,8 miljoner euro

Driftnettot var 1,5 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1,1 miljoner euro.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner euro. Inga värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet.

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner euro. Resultat per aktie hamnade på 0,17 euro.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, på 10,10 euro per aktie den 31 mars.

Verksamheten har utvecklats enligt plan i första kvartalet. Spridningen av covid-19 har hittills inte haft någon påverkan på bolaget och ledningen bedömer att risken för negativ påverkan framöver som låg.

Fleming Properties har en fastighet belägen i Helsingfors i Finland på 41 000 kvadratmeter uthyrbar area. Fastigheten var per den 31 mars uthyrd till 89 procent.

Fleming Properties, MEURQ1-2020
Hyresintäkter1,8
Driftöverskott1,5
Förvaltningsresultat1,1
Resultat före skatt1,1
Nettoresultat1,0
Resultat per aktie, EUR0,17
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR10,10

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]