Publicerat 26 augusti, 2020

Fleming Properties rapporterar ett förvaltningsresultat på 1,1 miljoner euro i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Fleming Properties redovisar ett förvaltningsresultat på 1,1 miljoner euro i andra kvartalet 2020. Då bolaget är nybildat saknas historiska jämförelsetal för tidigare perioder.

Hyresintäkterna uppgick till 1,8 miljoner euro.

Driftnettot uppgick till 1,5 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1,1 miljoner euro.

Resultatet före skatt var 1,1 miljoner euro.

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner euro. Resultat per aktie hamnade på 0,09 euro.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie låg på 9,50 euro per den 30 juni.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning.

Bolagets enda hyresgäst SOK, som är ett av Finlands största företag inom dagligvaru och detaljhandel samt serviceindustrin, har klarat sig bra under coronapandemin.

Beståndet omfattar 41 000 kvadratmeter uthyrbar area på en fastighet belägen i Helsingfors i Finland och är per den 30 juni 2020 uthyrd till 89 procent .

Fleming Properties, MEURQ2-2020
Hyresintäkter1,8
Driftöverskott1,5
Förvaltningsresultat1,1
Resultat före skatt1,1
Nettoresultat0,5
Resultat per aktie, EUR0,09
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, EUR9,50

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]