Publicerat 23 februari, 2021

Fleming Properties ökar hyresintäkter och förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Fleming Properties redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Hyresintäkterna steg till 1,8 miljoner euro (1,6), en ökning med 12,5 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1,5 miljoner euro (1,4), en ökning med 7,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1,0 miljoner euro (0,9), en ökning med 11,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2,0 miljoner euro (2,4). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1,0 miljoner euro (1,5).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner euro (2,1), en minskning med 52,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,16 euro (0,35), vilket innebär en minskning med 54,3 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,70 euro per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 0,17 eller 0,18 euro per aktie.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 10,02 euro per aktie (9,94) vid årsskiftet.

Trots rådande världsläge, med en pågående pandemi, har bolagets affärsverksamhet och resultat utvecklats stabilt och enligt plan under 2020. Totalrenoveringen i Vallilan Toimisto har färdigställts och under fjärde kvartalet har två hyresavtal tecknats för de vakanta ytorna till ett årligt hyresvärde 193 000 euro inklusive tillägg.

Fleming Properties, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter1,81,612,5%
Driftöverskott1,51,47,1%
Förvaltningsresultat1,00,911,1%
Resultat före skatt2,02,4-16,7%
Nettoresultat1,02,1-52,4%
Resultat per aktie, EUR0,160,35-54,3%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, EUR10,029,940,8%
Utdelning per aktie, EUR0,70

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]